Du er her: HjemNyheterØstfolds unge får livsmestring på timeplanen

Østfold blir det første fylket i landet som skal undervise i psykisk helse på videregående skole.

Prosjektet med arbeidstittelen «Mestringskurs for ungdom» fullroses av Arne Holte, en av landets fremste psykologiprofessorer.

Viktig å se hele mennesket

– Vi ønsker undervisning i livsmestring og forebyggende psykisk helse fordi det er viktig at vi ser hele mennesket, sier Elin Tvete, leder i opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune.

– Fysisk og psykisk helse henger tett sammen.

Tar grep for fylkets unge

Ungdataundersøkelsen som nylig ble offentliggjort viste at flere Østfold-elever enn i landet for øvrig er plaget med ensomhet, depressive symptomer og fysiske plager.

Denne statistikken ønsker Østfold fylkeskommune nå å endre.

– Vi vet at mange unge mennesker opplever hverdagen som svært krevende. Vi håper dette er et grep som bidrar til at alle elevene våre får det bedre i hverdagen, sier leder Elin Tvete.

Vil bygge positiv selvoppfatning

Østfolds satsingen på unges psykiske helse er støttet av Helsedirektoratet og Sparebankstiftelsen, og er todelt.

For det første satses det på kurslederopplæring for lærere, rådgivere i skole og PPT. Den andre satsingen er selve undervisningsopplegget for elevene.

Tema for kursene vil blant annet være psykisk helse og hvordan man kan bygge en positiv selvoppfatning.

– Østfold er pionerer!

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet. En av veilederne i mestringskurset er psykologiprofessor Arne Holte, som roser Østfold for å gå foran.

– De færreste har vel hørt om noen som har falt ut av skolen fordi det har hatt for lite gym, sier Holte.

– Men de fleste har hørt om noen som har falt fra fordi de de har for lite trening i å mestre psykiske belastninger. Dette gjør Østfold noe med nå som det første fylket i landet.

Les mer om Østfolds gode folkehelsearbeid

Det er på høy tid å ta unges psykiske helse på like stort alvor som den fysiske helsen.
– Arne Holte, psykologiprofessor

Undervisningen gjennomføres i skoleåret 2018/2019. Kurset blir gjennomført i ulikt omfang på ti skoler for omkring 2400 elever i den videregående skolen i fylket.