Du er her: HjemNyheterFylkespionér på helse og trivsel

– Det skal være godt å bo i Østfold!

Det sier Anni Skipstein, som er folkehelseanalytiker i fylkeskommunen og kontaktperson inn mot nettverket vårt.

Østfold fylkeskommune har vært med i Healthy Cities fra tidlig på nittitallet, og er en pionér når det kommer til å jobbe med forebygging og helsefremming på fylkesnivå.

Sammen for Østfoldhelsa

En av nøklene til å lykkes er å jobbe på tvers av sektorer, både innad i organisasjonen og ved å samarbeide med andre viktige aktører.

– I Østfold har vi lang og god erfaring med å jobbe i partnerskap, sier Skipstein.

Østfoldhelsa er et partnerskap som skal oppfylle folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold.

I tillegg til fylkeskommunen, består partnerskapet av Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfold Idrettskrets og Frivilligsentralene i Østfold. Fylkets kommuner er også partnere, blant annet Våler og Spydeberg, som begge er med i Sunne kommuner.

Storsatsing på matglede, bevegelse og aktiv læring

Det gode arbeidet blir lagt merke til.

Nylig fikk Østfold fylkeskommune en støtte på over 26 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen til å sette i gang et stort prosjekt som de har kalt RØRE 6-19.

RØRE 6-19-prosjektet er en storsatsing for bevegelsesglede, matglede og aktiv læring for alle skoleelever i Østfold.

RØRE-prosjektet er det største folkehelseprosjektet av sitt slag på norske skoler

Les mer om RØRE-prosjektet her

Psykisk helse og livskvalitet

Fylkeskommunen har en egen folkehelseseksjon som ligger under samfunnsplanavdelingen.

Anni Skipstein jobber med analyse som skal danne grunnlag for fylkeskommunens systematiske folkehelsearbeid.

– For meg er det spesielt viktig at vi har fokus på psykisk helse og jobber for å fremme god livskvalitet, sier hun.

Jeg brenner for at Østfold skal være et godt sted å bo
– Anni Skipstein, folkehelseanalytiker

Vil redusere sosiale helseforskjeller

Østfold jobber også systematisk med å redusere sosiale helseforskjeller.

Blant annet har de en egen Ekspertgruppe for sosial ulikhet ved Høgskolen i Østfold, som tilbyr veiledning til kommuner i Østfold som vil jobbe med sosial ulikhet i helse.

– Dette kan være prosjekter, tjenester, forsknings-/evalueringsmetodikk, politiske initiativ eller planer som de ønsker å forbedre med sikte på å redusere sosiale helseforskjeller, sier Skipstein.

Forskning + praksis = sant

– Gode partnerskap mellom forskning og praksis er helt essensielt i det lokale og regionale folkehelsearbeidet, sier daglig leder i Sunne kommuner, Ingvild Little.

– Også her går Østfold foran, og viser hvordan det kan gjøres.

Østfold er med i Helsedirektoratets prosjekt om helsefremmende lokalsamfunn, og er et av programfylkene i det nye programmet for folkehelsearbeid i kommunene.