Du er her: HjemNyheterSamarbeid gir gode lokalsamfunn

Hvorfor er investering i folkehelse avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål? Hvordan kan lokalsamfunnet sammen jobbe for en helsefremmende samfunnsutvikling? Og hva betyr kommunesammenslåing for nærdemokratiet?

Det var sentrale spørsmål under Sunne kommuners nettverkssamling i Asker den 29.-30. april, som samlet et stort antall deltakere fra både medlemskommuner og andre interesserte.

Sunne kommuner er en spydspiss

Bærekraft og folkehelse går hånd i hånd, noe statssekretær Anne Bramo løftet frem da hun som første innleder presenterte regjeringens nye folkehelsemelding.

– En befolkning med god helse og livskvalitet er en forutsetning for en bærekraftig velferdsstat, sa Bramo.

Hun fremhevet spesielt nettverksmedlemmenes inspirerende arbeid, og beskrev Sunne kommuner som en spydspiss på dette feltet.

Det er alltid inspirerende å se til Sunne kommuner.
– Statssekretær Anne Bramo

Vertskapskommune i front

Sunne kommuner, som er en del av WHOs Healthy Cities-nettverk, fungerer som en pådriver for å implementere FNs 2030-agenda på det lokale nivået. FNs bærekraftsmål var derfor et sentralt tema på årets nettverkskonferanse ‘Gode lokalsamfunn skaper vi sammen’.

Helse og livskvalitet er sentrale faktorer i arbeidet med FNs bærekraftsmål.
– Ildri Eidem Løvaas, styreleder i Sunne kommuner

Her er Asker, som var årets vertskapskommune, helt i front både nasjonalt og internasjonalt. Nye Asker kommune tuftes nemlig på FNs bærekraftsmål, og investering i folkehelse spiller en sentral rolle i dette arbeidet.

– Nye Askers kommuneplan har bærekraft og helse i alt vi gjør, sa Lene Conradi, ordføreren i Asker, under sitt innlegg.

Conradi kunne videre fortelle at Asker nå er på vei mot en ny kommunerolle, samskapingskommunen, hvor løsningene skal lages i fellesskap med innbyggerne.

Også i Fredrikstad jobbes det med å integrere bærekraftig utvikling i kommuneplanen. Det er en stor fordel for folkehelsearbeidet, sa folkehelsekoordinator Bent Olav Olsen under sitt foredrag.

– Sosial bærekraft er et begrep som gjør det lettere for mennesker i andre sektorer å forstå hva vi jobber med.

Nye løsninger for styrket innbyggerinvolvering

Samskaping og nærdemokrati ble fremhevet som en viktig nøkkel til mer helsefremmende lokalsamfunn. Men hva er egentlig samskaping og hvorfor bør vi samskape på folkehelsefeltet? Det var temaet da Dina von Heimburg, stipendiat ved Nord universitet, inntok scenen.

Samskaping kan gi både demokratisk verdi, effektivitet og kvalitet, innovasjon og samfunnsverdi.
– Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Levanger kommune

Også andre løsninger for styrket nærdemokrati testes i mange kommuner landet rundt, og Kari Sofie Bjørnsen, politiker i Asker kommune, ga oss et innblikk i hvordan Asker jobber med dette. I tillegg fortalte politikere fra Svelvik, Kristiansand og Fredrikstad kommune om deres erfaringer med å prøve ut nye løsninger for økt mobilisering og engasjement.

Inspirasjonstorg ga nye ideer

Konferansen bød også på muligheten for å la seg inspirere av konkrete eksempler på hvordan vi kan skape helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn. På inspirasjonstorget hadde vi samlet nærmere 25 nyskapende tiltak fra både kommuner, frivilligheten og sosiale entreprenører.

Her kunne deltakerne blant annet lære om Opplands samskapende bibliotek som inntar en større rolle i samfunnsutviklingen, hvordan Askers innbyggertorg skaper møteplasser på tvers av kulturer og generasjoner, og få et innblikk i Bodø Bylab – en møtearena hvor innbyggere og kommune jobber sammen for å finne de beste løsningene på vår tids samfunnsfloker.

Gratis kurs for medlemmer

Nye styringsformer krever gode prosesser, og derfor ble Sunne kommuners medlemmer invitert til gratis kurs i prosessledelse på samlingens andre dag. Konsulenter fra LENT ledet deltakerne gjennom en inspirerende dag med fokus på gode samskapingsprosesser.

Vi må gi folk lyst til å delta og føle at de har noe å bidra med. I stedet for å fokusere på å løse problemer skal vi fokusere på å utløse potensialer.
– Oddne Lægreid, Lent.

Foto: Einar Bog/stock.adobe.com