Du er her: HjemNyheterPopulær nettverkskonferanse

Hvordan bygger vi helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn gjennom samskaping?

Sammen med en rekke personer fra et bredt spekter av sektorer utforsker vi dette spørsmålet på Sunne kommuners nettverkskonferanse Gode lokalsamfunn skaper vi sammen.

Temaet for årets konferanse har skapt stor interesse både innad i nettverket og blant andre interesserte, og mange er allerede påmeldt.

Bærekraft: en døråpner for folkehelse

Konferansen begynner med å se nærmere på morgendagens folkehelsearbeid, hvor bl.a. statssekretær Anne Bramo kommer for å presentere ny stortingsmelding om folkehelse.

Integrering av folkehelseperspektivet i arbeidet for bærekraftige lokalsamfunn vil være viktig for Sunne kommuner fremover. Vi fortsetter derfor dagen med å få et innblikk i arbeidet med å tufte nye Asker kommune på FNs bærekraftsmål fra ordføreren i Asker, Lene Conradi. Deretter vil folkehelsekoordinator i Fredrikstad kommune, Bent Olav Olsen, presentere hvordan kommunen har integrert bærekraft og folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel.

Sammen om helsefremmende sam(funns)skaping

Samarbeid er en essensiell del av godt, overgripende folkehelsearbeid, og spesielt begrepet samskaping har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Men hva er egentlig samskaping og hvorfor bør vi samskape i folkehelsearbeidet? Det vil Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator og stipendiat ved Nord universitet, gjøre oss klokere på. I tillegg skal vi høre om konkrete erfaringer fra samskaping i praksis fra politikere og administrativt ansatte, næringslivet, sosiale entreprenører og frivilligheten. I samtale møter vi:

  • Randolv Gryt, politiker i Bodø kommune
  • Ingborg Dolven fra Den Norske Turistforening
  • Farzaneh Aghalo fra den sosiale entreprenøren Sisters in business
  • Eli Capoferro fra NAV
  • Heidi Thoeneie fra Asker kommune

Få gode ideer på inspirasjonstorget

Det finnes mange gode eksempler på hvordan vi i fellesskap kan gjøre vårt nærmiljø bedre, og vi har samlet en rekke av dem på inspirasjonstorget. Her finner du bl.a. samskapingsarenaen Bodø Bylab, dialogtjenesten MED ungdom i fokus i Nordland og utviklerne bak portalen Fritid123 i Modum kommune. Du kan også få høre mer om hvordan innbyggertorgene i AskerFrivilligbørs i Oppegård og Oppland fylkesbibliotek gjør det lettere å samskape på tvers.

Nederst finner du en oversikt over alle eksemplene som er til stede på inspirasjonstorget.

Nærdemokrati i en ny tid

Dagens siste etappe er viet til gode, nærdemokratiske løsninger. Politiker i Asker kommune, Kari Sofie Bjørnsen, vil se nærmere på hvilke muligheter kommuner har til å styrke nærdemokratiet, før vi til slutt snakker med en rekke politikere og kommuneansatte om deres erfaringer med å teste ut ulike modeller for styrket involvering i lokalsamfunnet.

I samtale møter vi:

  • Kari Sofie Bjørnsen, politiker i Asker
  • Andreas Muri, ordfører i Svelvik
  • Synnøve Kongsrud, politiker i Oppegård
  • Kate Hoel, ansatt i Fredrikstad kommune
  • Renate Hægeland, politiker i Kristiansand

 

Foto: Asbjørn Floden