Du er her: HjemNyheterBærekraftsmål gir nye muligheter

Ny kommune, nye muligheter

Det var utgangspunktet da arbeidet med å danne nye Asker kommune gikk i gang. Resultatet blir en kommune tuftet på FNs bærekraftsmål. Dette har skapt mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

– Det ble egentlig bare lansert som en mulighet, men det viste seg å skape mye entusiasme. Det traff en nerve både innad i de tre kommuneorganisasjonene og ute blant befolkningen. Ikke minst har næringslivet og frivilligheten tatt det til seg, sier Lene Conradi, ordfører i Asker kommune.

Kommuner må på banen

Under arbeidet med å oversette de 17 globale bærekraftsmålene til det lokale plan fant kommunen fort ut at dette samsvarte godt med det en kommune likevel skal planlegge for.

– Vi snur ikke opp ned på alt, men bruker bærekraftsmålene som rammeverk for utformingen av den nye kommuneplanen. Etter en helhetlig vurdering ut ifra hvor vi tenker kommunen kan påvirke mest, har vi foreløpig valgt ut seks bærekraftsmål som strategiske satsingsområder for nye Asker, forteller Conradi.

Ordføreren mener det er viktig at norske kommuner kommer på banen når det gjelder FNs 2030-agenda.

– Bærekraftsmålene er mål som vi som nasjon forplikter oss til, men det konkrete skjer på grasroten. Hvis nasjonen skal oppfylle målene er vi avhengig av at kommunene bidrar.

Selv om utgangspunktet for Norge og en kommune som Asker er godt, så er det jo ikke sånn at ikke vi kan bli bedre.

Samspill for de gode resultatene

De fleste av bærekraftsmålene har stor betydning for befolkningens helse og trivsel, og folkehelsearbeidet spiller derfor en sentral rolle for å nå målene.

– Askers mål med folkehelsepolitikken er å bidra til økt livskvalitet og det gode liv i lokalsamfunnet, uansett hvilke utfordringer du har med din egen helse. Det krever en helhetlig, tverrgående innsats.

– Derfor er det kanskje spesielt mål nr. 17: ’Samarbeid for å nå målene’ at folkehelseperspektivet gjør seg gjeldende. I folkehelse må du ha samspillet for å oppnå gode resultater, mener Conradi.

Folkehelse på tvers

Å oppnå et samspill for bedre folkehelse er viktig, både innad og utenfor i kommuneorganisasjonen.

– Folkehelse er gjennomgripende tematisk og vi har løftet det inn som et tema på tvers av alle politikkområdene. Derfor er det først og fremst viktig for oss som organisasjon å samarbeide på tvers internt og bryte ned siloene, forklarer Conradi.

– Klarer vi det blir det også lettere for utenforstående aktører å samhandle med oss.

Les også: Bærekraft og samskaping er hovedtema for Sunne kommuners nettverkskonferanse i Asker. 

folkehelsearbeidet er det spesielt frivillighetssektoren kommunen samarbeider med. Den seneste satsingen er aktivitetskortet Aktiv i Asker. Dette er en app for barn og unge hvor du både finner en oversikt over aktiviteter i kommunen, og kan få rabatter og gratistilbud fra ulike aktører.

– Vi jobber også litt bredere gjennom bl.a. pilotprosjektet Borgen innbyggertorg, en møteplass for alle. Her prøver vi å koble sammen ulike miljøer på tvers av både generasjoner og ulike kulturer, sier Conradi.

Hovedfokuset for Askers folkehelsearbeid er fokus på det friske, på mestring og det du kan. Samtidig mener Conradi at det vil bidra til en god bevisstgjøring å bruke bærekraftsmålene strategisk i folkehelsearbeidet.

– Jeg tror du får mange gode ideer og vil se noen nye muligheter, avslutter ordføreren.