Du er her: HjemNyheterKickstart av folkehelseåret 2019!

Hvordan kan vi legge til rette for gode og inkluderende lokalsamfunn i årene som kommer?

Det var tema da vi samlet gamle og nye medlemmer til kick off-samling på Sentralen i Oslo den 24.-25. januar. Det ble to dager fylt med inspirasjonerfaringsutveksling og utprøving av nye verktøy.

Idébank av gode tiltak

På samlingen så vi tilbake på fjorårets høydepunkter og la planer for både nettverkets og de enkelte medlemmenes kommende arbeid. Og det mangler ikke på gode ideer når noen av Norges mest innovative kommuner og fylkeskommuner innen folkehelsearbeid samles under ett tak.

Folkehelsekoordinator i vårt nyeste medlem Fjaler, Jon Werede Hope, deltok på sin første samling og tar med seg mye inspirasjon tilbake til Sogn og Fjordane.

– I nettverket får jeg en idébank av gode tiltak. Det er stor variasjon i hva de enkelte jobber med, og jeg har fått høre om erfaringer fra innsatser som har fungert godt i andre kommuner. Det har gitt meg mange konkrete ideer til nye tiltak.

Dugnad for inkludering

Inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter står høyt på agendaen i mange av våre medlemskommuner. Kristin Urrang fra AlleMed var derfor på plass for å holde en workshop, og lære medlemmene våre hvordan de selv kan arrangere inkluderingsdugnad i sin kommune.

AlleMed er et dialogverktøy som kan brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva man kan gjøre for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter.

– Mini-dugnaden med AlleMed så ut til å sette mange tanker i gang hos deltakerne. Det er tydelig at dette er et godt verktøy som adresserer en utfordring medlemmene våre er opptatt av, sier Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.

Folkehelse på den politiske agendaen

Skal vi lykkes med å skape god helse og livskvalitet for alle er det også viktig at politikerne tenker folkehelse og utjevning av helseforskjeller inn i alle beslutninger. Men hvordan oppnår vi det?

Sunne kommuners veiledning for folkevalgte er utviklet nettopp for å bevisstgjøre politikerne om deres ansvar og rolle i folkehelsearbeidet. Nå skal veiledningen fornyes slik at en oppdatert versjon er klar til å tas i bruk etter høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Rettferdig fordeling av helse og trivsel er et politisk valg

Samlingens andre dag startet derfor med en presentasjon av veiledningen ved Sturla Ditlefsen, leder av barne- og familietjenesten i Brønnøy kommune og nestleder i Sunne kommuners styre, etterfulgt av diskusjon og innspill til relevante endringer. Neste steg er å tilby medlemmene våre en ferdig presentasjonspakke som de kan bruke i sine hjemkommuner.

Stedsutvikling for alle

Vårt skotske søsternettverk har utviklet et prisvinnende dialogverktøy for by- og stedsutvikling kalt ‘The Place Standard Tool’. Som siste etappe på samlingen tok vi turen ut i Oslos snøkledde gater og testet om verktøyet egner seg for norske forhold. Og responsen var utelukkende positiv.

– Nå jobber vi med å oversette verktøyet til norsk, slik at våre medlemmer kan fungere som pilotkommuner for verktøyet i Norge, forteller Ingvild Little.