Du er her: HjemNyheterHvem er årets folkehelsehelter?

Vi kårer årets folkehelsehelter!

Fram til 6. april ønsker vi nominasjoner på personer som det siste eller foregående år har markert seg som enten politikere eller ansatte i et av Sunne kommuners medlemmer.

I kategorien ‘Årets innovatør’ kan også kommuner/fylkeskommuner nomineres.

Hvorfor berømme innsats for folks helse og trivsel?

Landet vårt er fullt av mennesker som på lokalt og regionalt nivå jobber for en mer helsevennlig samfunnsutvikling.
Noen er politikere, som setter innbyggernes helse og trivsel høyt når beslutninger fattes i kommunestyre eller fylkesting.
Andre jobber som folkehelsekoordinatorerrådgivereledere eller er på annen måte sentrale i det helsefremmende arbeidet.

Vi vil berømme disse heltene med en utmerkelse, for å sette fokus på og stimulere til fortsatt innsats for lokalsamfunn som er gode å leve i.

Hvem kan nominere og nomineres?

Dette er en intern pris for Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. Det betyr at det er politikere og ansatte i nettverket som kan nomineres og bli nominert til prisene.

Vinnerne annonseres på Sunne kommuners nettverkssamling i Rana 18.-19. april 2018.

Her er en oversikt over nettverkets medlemmer

Interessert i medlemskap? Les mer om hva man får som nettverksmedlem!

Kategoriene det kan nomineres i

Vi skal kåre årets folkehelsepolitikerårets innovatør og årets nettverker.

  • Årets folkehelsepolitiker er en folkevalgt som går foran, og som setter innbyggernes helse og trivsel høyt når beslutninger fattes i kommunestyre eller fylkesting.
  • Årets innovatør er en person eller kommune/fylkeskommune som har vært innovativ og nytenkende på områder som har betydning for folks helse og trivsel.
  • Årets nettverker er en person som ser muligheter i både egen virksomhet og Sunne kommuner-nettverket, og som aktivt går inn for å samarbeide, dele kunnskap og skape gode synergier av eksisterende eller nye koblinger.

Foreslå kandidater!

Her nominerer du kandidater til prisene.

Du kan noiminere i én eller flere kategorier, og opptil tre kandidater pr. kategori.

Nominasjoner kan også sendes på e-post til nettverkets sekretariat.

En jury bestående av med representanter fra medlemmer og nettverkets styre vil bedømme nominasjonene.