Du er her: HjemNyheterKommunikasjon og folkehelse

Hvordan bruke kommunikasjon som verktøy i folkehelsearbeidet?

Det er temaet når vi inviterer til kick off av folkehelseåret 2018.

Kick off’en går av stabelen 24.-25. januar (lunsj til lunsj), og er nettverkets årlige samling for administrative kontakter og temagruppemedlemmer.

Å være en agendasetter

Målet med samlingen er å gi medlemmene våre inspirasjon og nyttige verktøy i arbeidet med å skape gode og helsefremmende lokalsamfunn.

I år er det altså kommunikasjon som er temaet, og på samlingen gis det tips og triks til hvordan man kan sette folkehelse på agendaen, både i egen virksomhet og ellers.

Språk er viktig for å få gjennomslag

– Hvordan vi kommuniserer med ulike aktører er særlig viktig på folkehelsefeltet, sier Ingrid Ovedie Volden, som er organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver i Sunne kommuner.

– Siden et vellykket folkehelsearbeid er avhengig av samarbeid på tvers av sektorer, er ordene vi bruker helt avgjørende for å få gjennomslag.

På samlingen vil vil ta for oss god kommunikasjon generelt, samt jobbe med budskapsformidling opp mot politikere, fagdisipliner og media.