Du er her: HjemNyheterHelsevennlig stedsutvikling: verktøy, ressurser og nettverk

Gode offentlige rom bidrar til bedre helse og trivsel!

By- og stedsutvikling er derfor et av seks innsatsområder i WHO Healthy Cities’ visjon og politiske viljeserklæring Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and happier cities for all.

WHO er godt i gang med å utvikle ressurspakker som skal bistå nettverksmedlemmenes arbeid med de ulike innsatsområdene, og første del av pakken tilknyttet temaet «Offentlige rom» er nå klar.

Sunne kommuner deltar i WHOs europeiske task force om stedsutvikling, og har bidratt til utviklingen av ressurspakken.

Utvikler norsk versjon

WHOs nye kompendium inneholder en oversikt over en rekke nyttige verktøy, ressurser og nettverk om helsevennlig by- og stedsutvikling. Her finner du masse inspirasjon og kunnskap som kan brukes i arbeidet med å utvikle offentlige rom som fremmer helse og trivsel for alle innbyggere.

Ressurspakken vil senere utvides med et nytt kompendium som samler over 200 eksempler på god by- og stedsutvikling i WHO Healthy Cities-nettverket.

Gode og helsefremmende byrom er avgjørende for å nå målet om økt livskvalitet for alle.

Sunne kommuner er i gang med å pilotere en norsk versjon av et av verktøyene i pakken, The Place Standard Tool (s. 19), i samarbeid med Asker, Vestvågøy, Verdal og Indre Østfold kommune. Vi forventer at verktøyet blir tilgjengelig for Sunne kommuners medlemmer i løpet av høsten 2020, både i papir og digital utgave.

Les også: Tester prisvinnende verktøy

Viktig virkemiddel i pandemihåndteringen

Covid-19 har gjort behovet for å sette mennesker i sentrum for by- og stedsutvikling mer relevant enn noensinne. Tiltak for å sikre tilstrekkelig fysisk avstand endrer måten vi lever på, og påvirker hvordan vi interagerer med omgivelsene i lokalsamfunnene våre.

Verktøyene og ressursene i dette kompendiet er like brukbare i en verden påvirket av Covid-19 som de var før. Stedsutvikling med hovedfokus på mennesker og samfunn forblir en viktig tilnærming til hvordan byer og steder håndterer pandemien.

Etter hvert som arbeidet med temaet «Offentlige rom» utvikles i både nettverket og WHO vil vi også bli klokere på hvordan by- og stedsutvikling bidrar til å hjelpe lokalsamfunn rammet av Covid-19.

Last ned kompendiet her.

Er du folkevalgt eller ansatt i en kommune eller fylkeskommune? Nysgjerrig på medlemskap?

Les mer om nettverksfordelene her og ta gjerne kontakt med sekretariatet!

Foto: © janifest/adobestock