Du er her: HjemNyheterSunne kommuner bytter navn: Delta i navnekonkurranse!

Sunne kommuner skal bytte navn, og du er invitert til å delta i navnekonkurransen! Blir ditt forslag kåret til vårt nye navn vinner du friluftsutstyr til en verdi av 5000 kroner.

Delta i navnekonkurransen innen 15. august. Trykk her for å sende inn forslag.

Behov for et navn som gjenspeiler vår visjon

Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som ble etablert i 1994. Siden den gang har vi jobbet for å sikre en mer helhetlig tilnærming til folkehelse, med fokus på helsefremmende samfunnsbygging.

– Vi ser nå et behov for et navn som speiler organisasjonens virke i større grad, sier Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

– I nettverket vårt jobber vi ikke med sunnhet – forstått som individuell helse og livsstil – og vi består av både fylkeskommuner – og kommuner. Når vi først har et beskrivende navn er det uheldig at det ikke dekker hvem vi er til for og består av.

Navnet Sunne kommuner gir feil assosiasjoner – både sammen og hver for seg.
Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

I tillegg assosieres ordet kommuner ofte mer med en administrativ enhet enn et lokalsamfunn, forteller Holm:

– Med «whole of society»-tilnærmingen som både WHO Healthy Cities og vi har til folkehelse, er det riktigere å la navnet gjenspeile hva vi vil skape, slik det engelske navnet Healthy Cities gjør. Vi jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Det er altså lokalsamfunnet som skal være «sunt» og levende, ikke den administrative enheten, utdyper hun.

Helhetlig tilnærming til helse og livskvalitet

Sunne kommuner jobber altså med en helhetlig tilnærming til befolkningens helse og livskvalitet, med særlig fokus på temaer som levekår, nærmiljø, inkludering, oppvekst og stedsutvikling.

– Dette helhetlige og brede fokuset gjenspeiler seg i de prosjektene vi har, temaene vi løfter på møteplasser for medlemmer og i nettverkets kommunikasjonsarbeid. Vi ser dog at vårt nåværende navn kan oppleves som en levning fra en tid hvor folkehelsefeltet var mer snevert, mener Holm.

Et nytt navn kan være et beskrivende navn, et egennavn, en forkortelse eller noe annet som i større grad favner vårt nettverks identitet. Om navnet i tillegg kommuniserer vår tilknytning til WHO Healthy Cities, er det et pluss – men ikke et krav.

Vi ønsker et navn som formidler de budskap, aktiviteter og tematikker som nettverket jobber med.

Kåring av vinnernavn

Med dette som bakgrunn inviterer vi nå til en bred navnekonkurranse hvor alle kan delta. Frist for å sende inn forslag til navn er 15. august. I september vil tre forslag sendes på høring i nettverket. Deretter vil ett av forslagene til nytt navn legges frem på generalforsamlingen våren 2023.

Delta i navnekonkurransen innen 15. august her.

Les mer om Sunne kommuner her.