Du er her: HjemNyheterFolk ut i friluft: 10 tips til kommuner

Nærnaturen er viktig for både fysisk og psykisk helse. Å legge til rette for opplevelser i naturen er en investering i en gladere og sunnere befolkning, noe som ikke minst kan bidra til en stor samfunnsøkonomisk gevinst.

På Folkehelsekonferansen 26.-27. oktober presenterte Friluftsrådenes Landsforbund 10 konkrete råd til kommuner som vil legge til rette for mer bruk av det nære friluftslivet.

10 tips til kommuner

  • Innfør minst 1 time fysisk aktivitet i skolen hver dag.
  • Ta vare på viktige friluftsområder i arealplanlegginga.
  • Bygg gang- og sykkelveger.
  • Sats på stier.
  • Etabler og støtt opp om minst ett turregistreringsopplegg.
  • Tilby Friluftsskolen i skoleferier.
  • Bruk friluftsliv i frisklivsarbeidet.
  • Tilrettelegg minst ett friluftsområde slik at det er universelt utforma.
  • Samarbeid med og støtt friluftslivsorganisasjonene i kommunen.
  • Delta i interkommunalt friluftsråd.

For mer informasjon, se Friluftsrådenes Landsforbunds nettsider.