Du er her: HjemNyheterVi flytter til Sentralen

Sentralen er navnet på gamle Christiania sparebank, som Sparebankstiftelsen har forvandlet til et hus for kreative krefter innen kultur og innovasjon.

Det nye huset er også sekretariatets nye arbeidssted i Oslo.

Kulturhus og arbeidsplass

På Sentralen finnes seks scener for kulturopplevelser, moderne øvings- og produksjonsrom og attraktive møte- og konferanselokaler. I tillegg er det arbeidsplass for over 350 mennesker som jobber med kulturuttrykk eller å finne nye løsninger på utfordringer i samfunnet.

Innovativt miljø

Noen av disse utfordringene er knyttet til folkehelse, og i husets 5. og 6. etasje sitter mange aktører som jobber med å skape mer inkluderende, sunne og bærekraftige samfunn.

Det er SoCentral, inkubator for samfunnsinnovasjon, som er ansvarlig for dette miljøet. Her sitter organisasjoner, enkeltansatte fra offentlige virksomheter som Oslo kommune, og sosiale entreprenører.

Felles for alle aktørene er et ønske om å finne nye løsninger på etablerte samfunnsutfordringer.

Oversikt over aktørene på SoCentral

Samarbeid på tvers

Sunne kommuner har allerede et godt samarbeid med den nasjonale foreningen BUA, som har tilholdssted på Sentralen. BUA (tidligere Aktivitet og Utstyr) jobber for å gjøre det enkelt og attraktivt å låne sports- og fritidsutstyr for barn og unge, og da de gjennomførte sitt pilotprosjekt fra 2014 av, var 4 av 10 piloter Sunne kommuner-medlemmer.

Etter piloten har flere medlemmer fått BUA-ordning, og sammen ser vi på løsninger for hvordan man kan samarbeide på på tvers av sektorer for å redusere de sosiale helseforskjellene blant barn og unge.

Les også: Ny utstyrssentral på Levanger

En ressurs for medlemmene våre

Det er organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver Ingrid Ovedie Volden som fra 1. mars har arbeidsplassen sin på Sentralen. Daglig leder Årstein Skjæveland flyttet sommeren 2015 til Sandnes, og har nå arbeidssted på rådhuset der.

– Det er svært gledelig at nettverket nå blir en del av dette miljøet, sier Skjæveland.

En av våre målsettinger er å skape samarbeidsarenaer og -mekanismer som kan styrke medlemmenes evne til å være kunnskapsbaserte, nyskapende og innovative i sitt folkehelsearbeid.

– Sentralen vil bidra til dette både ved å tilby gode fysiske møteplasser, og ved å være et kunnskapsmiljø med mange samarbeidsmuligheter.

Vi gleder oss!