Du er her: HjemNyheterKommuner + sosiale entreprenører = sant?

Hvordan kan kommuner og sosiale entreprenører samarbeide for å redusere sosiale helseforskjeller?

Dette var temaet da Sunne kommuner inviterte medlemmer og temagrupper til workshop på Sentralen i Oslo tirsdag 15. mars.

Samlingen arrangerte vi sammen med BUA, som gjennom utlånsordninger for fritidsutstyr vil skape mer aktivitet blant barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status, og Folkelig, som blant annet har utviklet etterskoletid-programmet Smaksverkstedet for barn og unge.

Samarbeid på tvers

Folkehelsekoordinatorer fra Bodø i nord til Kristiansand i sør deltok på workshopen. I løpet av dagen ble det kartlagt hva som er fordelene ved denne type samarbeid, hva som være utfordringer, og ikke minst hva som skal til for å overkomme disse utfordringene.

Et gjennomgående tema var viktigheten av å bryte ned de kulturelle barrierene som kan hindre samarbeid på tvers, og skape arenaer hvor ulike aktører kan møtes.

Workshopen var i så måte et viktig initiativ i seg selv.

Dra i samme retning

I Sunne kommuner og WHO Healthy Cities er «whole of society»-tankegangen sentral. Om vi vil skape gode og helsefremmende lokalsamfunn, kan vi ikke legge opp til at kommunen alene skal utvikle og drifte tiltak.

Store ting kan skje om vi drar i samme retning!

I tillegg til å samarbeide med Folkelig og BUA, har nettverket også inngått partnerskap med Sammen på Sykkel, som skal få flere mennesker med nedsatt funksjonsevne og mobilitet til å komme seg ut på sykkel og oppleve økt livskvalitet.

Partnerskapet gir blant annet våre medlemmer mulighet til å få en fullfinansiert sykkel-rickshaw.

Kulturelle og strukturelle utfordringer

De største utfordringene for samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører faller inn under kategoriene kultur, stuktur/regelverk og økonomi.

På workshopen ble det utviklet mange gode løsningsforslag på disse utfordringene. Deltakerne, som kom fra både kommuner og fylkeskommuner, fikk også fremlagt en konkret finansieringsmodell som utgangspunkt for diskusjon om økonomi.

Vil styrke medlemmenes folkehelsearbeid

Sunne kommuners formål som nettverk er å bidra til medlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

Det er også et uttalt mål for oss at vi skal etablere og videreutvikle samarbeidsarenaer for å styrke medlemmenes evne til å være kunnskapsbaserte, nyskapende og innovative i sitt folkehelsearbeid.

Workshopen på Sentralen er et eksempel på en slik arena, hvor det ble utviklet viktig kunnskap om hvordan kommuner kan samarbeide med andre aktører for å imøtekomme en av våre største folkehelseutfordringer.

Les også: Vi flytter til Sentralen!