Du er her: HjemNyheterSosial bærekraft i Brussel

17. og 18. mars var aktører fra en rekke land samlet i Brussel for å diskutere sosial bærekraft og folkehelse, med særlig på fokus sosial ulikhet blant barn og unge. Initiativtaker til samlingen var Gøteborg, som gjennom vårt søsternettverk i Sverige inviterte norske kommuner til å delta.

Fra Sunne kommuner, som altså er det norske Healthy Cities-nettverket, deltok folkehelsekoordinator i Kristiansand, Stine Busborg Sagen.

Faglig påfyll

Samlingen ble innviet på den svenske ambassaden i Brussel, hvor flere foredragsholdere la kunnskapsgrunnlaget for den videre prosessen. En av disse var Åsa Petri fra det svenske EU-kontoret, som satte fokus på barnefattigdommen i Europa.

Professor Yvonne Kelly fra International Centre for Lifecourse Studies in Society and Health på University College Liverpool la frem forskningsresultater om barns levekår og utvikling, mens Agata D’Addato, som jobber med barns rettigheter i organisasjonen Eurochild, snakket om viktigheten av å investere i barn som en ressurs.

Viktig med universelle ordninger

Et nøkkeltema gjennom hele seminaret var «proportionate universalism», en strategi som sikter på å treffe hele samfunnet, og samtidig har et særlig øye for utsatte målgrupper i samfunnet.

Som professor Kelly la vekt på i sitt innlegg, er barns levekår multifaktorielt betinget. Hun poengterte at strukturelle tiltak former barns atferd, og at innsats for å utjevne sosial ulikhet blant barn gir store samfunnsmessige gevinster i fremtiden.

Utvikling og kreativitet på workshop

Etter den faglige gjennomgangen, spaserte deltakerne til Det Svenske Europakontor på Boulevard du Luxembourg, for å dele erfaringer om temaet, diskutere tidligere prosjekter og enes om prinsipper for gode felles EU-prosjekt.

– Det var en veldig god workshop, og nyttig å knytte kontakter på tvers av landegrenser, sier Stine Busborg Sagen.

I tillegg til Norge ved Kristiansand, var land som Nederland, Danmark, Frankrike, Finland og Sverige representert.

Nye prosjektforslag

På den andre dagen ble det utarbeidet 3 konkrete prosjektforslag som tok utgangspunkt i Gøteborgs prosjektidé om «å lese for barn». Forslagene skal bearbeides på en workshop i Gøteborg i mai.

Hver deltaker begynner nå på forankringsprosessen i sin kommune.

Det var veldig givende å delta på denne samlingen!

Stine Busborg Sagen er veldig fornøyd med utbyttet så langt.

– Nå ser jeg fram til å bruke erfaringen, kunnskapen og kreativiteten, og riste litt i egen organisasjon, det tverrsektorielle miljøet og politikerne!

Sunne kommuner er del av en større internasjonal familie som WHOs norske Healthy Cities-nettverk. Gjennom denne tilknytningen får våre medlemmer mulighet til å delta i ulike prosjekter og fora.

Les mer om denne muligheten og andre medlemsfordeler her!