Du er her: HjemNyheterVellykket nettverkssamling i Sandnes

En gang i året samles nettverket hos et av våre medlemmer for blant annet å avholde konferanse og generalforsamling. I år var det Sandnes, som er et av Sunne kommuners aller eldste medlemmer, som var vertskap for nettverkssamlingen.

Fruktbar dag for nettverkets faglige drivkraft

Samlingens første dag var dedikert til nettverkets temagrupper. Etter en kort innledning fra styreleder Ildri Eidem Løvaas, gikk de fem gruppene hvert til sitt for å jobbe med sine respektive fokusområder.

Mot slutten av dagen presenterte hver av gruppene hva de hadde brukt arbeidsprosessen til, og hva de vil jobbe videre med i 2016. Og det må sies: Gruppene lever virkelig opp til beskrivelsen nettverkets faglige drivkraft!

Integrering er folkehelsearbeid

På dag 2 av samlingen ble det avholdt nettverkskonferanse på Vågen vgs. i samarbeid med Helsedirektoratet, som hadde lagt sin samling for folkehelserådgivere i fylkeskommuner og hos fylkesmenn til Sandnes.

På programmet stod sentrale temaer som inkludering og integrering, samt viktigheten av å integrere folkehelseperspektivet i kommuneplanen.

«Planstrategi, æ ælske dæ!»

Det var Dina von Heimburg, som er folkehelsekoordinator i Levanger og Verdal, som adresserte sistnevnte, og på bakgrunn av hva de har fått til i Innherred omtalte hun planstrategien som det største mulighetsvinduet man har for å implementere folkehelse og utjevning i alt vi gjør.

Planstrategi, æ ælske dæ!

Ta vare på velgerne dine

Konferansen var også arena for en aldri så liten premiere på Sunne kommuners nye politikeropplæring. Ta vare på velgerne dine er en veiledning i lokale og regionale politikeres folkehelseansvar, som skal inspirere folkevalgte til alltid å ha velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter beslutninger.

Det var Sturla Ditlefsen, som er folkehelsekoordiator og leder for barne- og familiesenteret i Brønnøy, som presenterte den ferske presentasjonen på konferansen.

Jærmiddag i magisk lys

En viktig del av det å være med i et nettverk er det å ha det hyggelig sammen. Om kvelden etter konferansen møttes både nettverket og deltakere på Helsedirektoratets samling for folkehelserådgivere i fylkeskommune og Fylkesmann til middag i strandhuset på vakre Ølbergstranden.

Jæren viste seg fra sitt aller mest «jærske» denne kvelden. En nydelig middag ble inntatt mens regnet øset og solnedgangen lagde et spektakulært fargespill på himmelen utenfor.

Se bilder fra nettverkssamlingen

Psykisk helse i folkehelsearbeidet

Samlingens siste dag begynte med en temasesjon om psykisk helse i folkehelsearbeidet. Hvordan kan vi skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle? Hvordan jobbe med å fremme trivsel og livsglede, heller enn å reparere psykisk uhelse?

Det var Ruth Marie Donovan som ledet sesjonen, som munnet ut i flere ideer til hvordan nettverket og de respektive medlemmene kan jobbe med dette temaet i tiden framover.

Vi vil bli flere!

Etter en god lunsj ble det avholdt generalforsamling, inkl. valg av nytt styre. Fylkespolitiker i Møre og Romsdal, Marit N. Krogsæter, ble valgt til nytt styremedlem etter at mangeårig styremedlem Arne Gotteberg ikke stilte til gjenvalg.

Et sentralt tema under generalforsamlingen var det punktet i nettverkets handlingsplan som angår rekruttering. Det er bred enighet i nettverket om at vi bør bli flere medlemmer, for slik å styrke fordelene ved å være med i nettverket, og ikke minst tilby våre samarbeidsarenaer til flere norske kommuner og fylkeskommuner.

Interessert i medlemskap? Les mer om fordelene og hvordan din kommune eller fylkeskommune kan gå fram her!

​Presentasjoner fra konferansen:

Et sosial bærekraftig stavanger – Bjørg Tysdal Moe

Folkehelseperspektivet i planstrategien-Dina-von-Heimburg

Integrering og folkehelse – Linda Granlund

God integrering – viktig for alles livskvalitet – Joseph Salomonsen

Inkludering og begeistring i folkehelsearbeidet. Ruth Marie Donovan