Du er her: HjemNyheterSamarbeid med sus!

I 2015 inngikk Sunne kommuner et partnerskap med foreningen Sammen på sykkel, en ideell organisasjon med mål om å bidra til bedre folkehelse i Norge. Sammen vil vi jobbe for at enda flere enkeltmennesker, institusjoner og kommuner får økt fokus på fysisk og mental helse.

Som en følge av dette samarbeidet fikk alle våre medlemmer tilbud om en fullfinansiert sykkel-rickshaw!

Konseptet er enkelt: Eldre eller andre med nedsatt mobilitet sitter foran på en sykkel-rickshaw, mens frivillige, familie eller ansatte tråkker bak. Syklene er elektriske, så det kan gå fort også i oppoverbakke.

Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

Suser avgårde

Samarbeidet har vært en stor suksess. 15 av våre medlemmer har slått til på tilbudet, og noen har også benyttet anledningen til å skaffe seg flere sykler enn den ene de fikk gratis gjennom Sunne kommuner.

Dette er et bredspektra folkehelsetiltak og det var ingen tvil om at vi skulle slå til på dette tilbudet! Sturla Ditlefsen, folkehelsekoordinator i Brønnøy kommune

Og sykkelen skal hete… El Tempo Gigante!

I flere kommuner har det vært markeringer hvor syklene har blitt innviet, for eksempel i Volda. Der har de gitt rickshawen navnet El Tempo Gigante, og på markeringen tråkket selveste ordføreren til, mens rådmannen satt foran og spilte torader.

Kommuneoverlege i Volda og tidligere styremedlem i Sunne kommuner er fornøyd:

Dette er syklande reklame for ei god og verdig eldreomsorg som set trivsel og livsglede på dagsorden.
Jørgen Amdam

Ulik organisering og drift

Kommunene har valgt å organisere bruken av syklene forskjellig. Noen steder holder sykkelen til på helse- og omsorgssentra, som i Melhus, mens det i Levanger er UtstyrsBUA som har ansvaret for utlån av syklene.

UtstyrsBUA er et resultat av et annet partnerskap for folkehelse som Sunne kommuner har inngått, med foreningen BUA.

15 medlemmer har slått til på tilbudet

Disse medlemmene har fått en fullfinansiert sykkel-rickshaw gjennom Sunne kommuners samarbeid med Sammen på sykkel:

  • Sandnes, Time, Volda, Melhus, Levanger, Verdal, Brønnøy, Møre og Romsdal fylkeskommune, Gran, Gjøvik, Hamarøy, Vestvågøy, Bodø, Nordland fylkeskommune (Rana), Asker.

Vi gleder oss over det lokale engasjementet, og vil jobbe videre med å inngå samarbeid som kan understøtte våre medlemmers arbeid med å fremme helse og trivsel.