Du er her: HjemNyheterAsker går foran for enslige mindreårige

Hvordan tar vi best imot mindreårige flyktninger som kommer til Norge uten foreldre? 

Det er en problemstilling mange kommuner står overfor.

I Asker har de etablert flere såkalte familiehjem, som er en bo- og omsorgsløsning for barn og ungdom som har flyktet alene til Norge og som skal bosettes i en kommune.

Våre nye barn

Familiehjemmene er del av prosjektet «Våre nye barn», som er utviklet av blant andre Sos Barnebyer og Asker kommune.

Modellen er basert på SOS-barnebyers 65 år lange erfaring med å drive familiehjem og andre omsorgstiltak i Norge og i andre europeiske land.

Det unike med familiehjemmene er at barna får en familie der fosterforeldre flytter inn til dem. Kommunen eier boligen barna bor i, slik at de får bli i samme område dersom en fosterforelder slutter.

Modellen har vist seg å være svært god for barna, og i tillegg både fleksibel og kostnadseffektiv for kommunen.
– Turid M. Weisser, rådgiver i nasjonale program

Les mer om familiehjemmene hos SOS Barnebyer

Asker går foran!

Som pionerkommune har Asker bidratt til utviklingen av modellen og tilpasset den til norske kommuner.

I sommer var det ett år siden kommunen etablerte sitt første familiehjem, og dette ble markert med en hagefest 8. august.

Til festen hadde Asker kommune og Sos Barnebyer invitert alle de syv familiehjemmene i Asker, samt barne- og likestillingsminister Solveig Horne og varaordfører i Asker kommune, Leif Frode Onarheim.

– Glad vi turte

Solveig Horne la i sin tale blant annet vekt på hvor viktig det er å sørge for stabilitet og trygghet for disse ungdommene.

–  Takk til familiehjemmene – de foreldrene som virkelig har tatt på seg den store oppgaven med å hjelpe disse ungdommene som har opplevd mye mer enn det vi kanskje er klar over, og som trenger stabile, trygge voksne rundt seg. Tusen takk til Asker kommune og SOS-barnebyer, for at dere tør å tenke nytt, og tør utfordre oss politikere med spenstige prosjekter som det er verdt å satse på.

Når jeg ser dette i dag, er jeg veldig glad for at vi turte.
– Solveig Horne, barne- og likestillingsminister

Kinderegg for kommunen

Varaordfører Leif Frode Onarheim beskrev familiehjemmodellen som et kinderegg av et tiltak.

– Familiehjemmodellen gjør det enklere å bosette enslige mindreårige, kvaliteten blir bedre og så er det mer kostnadseffektivt – rene kinderegget, sier han.

God integrering = god folkehelse

Også fra et folkehelseperspektiv er familiehjemmene litt av et kinderegg: Ved å tilby trygge og gode hjem for barn og unge som kommer uten foreldre til Norge, kan kommunen forebygge utenforskap, og fremme helse og trivsel for en gruppe som ellers vil kunne falle utenfor.

Det er lønnsomt på sikt, både for enkeltmennesker og samfunn.

Asker kommune ble medlem av Sunne kommuner i 2015, og er en ledestjerne i nettverket når det kommer til å tenke nytt om forebygging og helsefremming. Tidligere i år mottok de også Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris.

Foto: Synne Rønning