Du er her: HjemNyheterKun helsefremmende barnehager i Rana

Av alle de 22 barnehagene i Rana er samtlige nå sertifisert som helsefremmende.

– Det er imponerende, sier Knut Berntsen i Folkehelsealliansen Nordland, som påpeker at av de 60 barnehagene i fylket som pr. i dag har oppfylt kravene, er over en tredel i Rana.

Mangeåring innsats

– Jeg er rørt og stolt over den innsatsen som er lagt ned over mange år for å få til dette, sier folkehelsekoordinator i Rana, Gro Sæten til Rana Blad.

Ordfører Geir Waage påpeker at dette er resultat av en mangeårig satsing, og noe barnehagene i kommunen bestemte seg for allerede i 2010.

Jeg er rørt og stolt!
– Folkehelsekoordinator Gro Sæten

Blir lagt merke til!

Rana kommune har vært med i Sunne kommuner siden januar 2016.

Allerede da de søkte om opptak i nettverket var deres systematiske folkehelsearbeid, samt satsing på helsefremmende barnehager og skoler, noe som ble lagt merke til.

Viktig arena for helse og trivsel

Barnehagene er en viktig arena for god helseutvikling. Barn tilbringer mye av tiden sin her, og barnehagene har stor innvirkning på barns kosthold og fysiske aktivitet.

Men også trivsel, medvirkning og samspill med andre er viktig i Nordlands arbeid med helsefremmende barnehager.

Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaene for forebyggende psykisk helse.
– Arne Holte, Folkehelseinstituttet

Se til Nordland

Det er et annet nettverksmedlem, Nordland fylkeskommune, som har etablert og koordinerer sertifiseringsordningen for helsefremmende barnehager.

Fylkeskommunen gjør en glimrende innsats for å følge opp dette arbeidet systematisk, ikke minst gjennom sine partnerskapsavtaler med kommunene.

De ti kriteriene for å være en helsefremmende barnehage bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager.