Du er her: HjemNyheterAustevoll er nytt medlem

Vi ønsker Austevoll kommune velkommen som nytt nettverksmedlem!

I Austevoll får vi en spennende nettverkspartner som er særlig opptatt av frivillighet, oppvekst og friluftsliv, og det å skape gode nærmiljø for store og små.

Tar folkehelse på alvor

– Med medlemskapet i Sunne kommuner vil vi signalisere at vi tar folkehelse på alvor, sier folkehelsekoordinator Stine Emilie Konradsen, som er administrativ kontaktperson inn mot nettverket.

Politisk kontaktperson er ordfører Morten Storebø (H).

Gode nærmiljø og lave terskler

Samarbeid med frivilligheten står sterkt i Austevoll. Ikke minst er kommunen opptatt av å tilby et godt og variert rekreasjonstilbud som senker tersklene for å være fysisk aktiv.

– I samarbeid med Bergen og omland friluftsråd holder vi nå på med en omfattende kartlegging og verdsettingsarbeid av friluftslivområder i kommunen, sier ordfører Storebø.

– Med dette arbeidet ønsker vi å sikre at vi også i framtida kan tilby helsefremmende og trivselsskapende nærmiljø for innbyggerne våre.

Fokus på oppvekst og forebygging

Folkehelsekoordinatoren i hordalandskommunen fremhever også viktigheten av at det forebyggende arbeidet skjer så tidlig som mulig i et menneskes liv.

Barndommen legger grunnlag for mange valg senere i livet.
– Stine Emilie Konradsen, folkehelsekoordinator

– Kommunen bør ha stor merksemd på å leggje til rette slik at det blir lett for innbyggjarane våre å ta val som er helsefremmande, sier hun.

Austevoll er den andre Hordalands-kommunen som slutter seg til nettverket. Fra før av er Øygarden medlem.

Foto: Algirdas Motiejūnas