Du er her: HjemNyheterLene Conradi valgt inn i ny WHO-komité

WHO Healthy Cities – som Sunne kommuner er en del av – etablerer nå en ny politisk komité, som vil fungere som et rådgivende organ for det europeiske nettverket frem til 2024.

18 medlemmer er valgt inn i komiteen, heriblant Sunne kommuners egen styreleder, Lene Conradi, ordføreren i Asker.

– Jeg er veldig beæret over å ha fått denne invitasjonen, og gleder meg til å jobbe sammen med engasjerte politikere fra hele Europa, sier Conradi.

Hun mener utnevnelsen vil være et løft også for det nasjonale nettverksarbeidet.

– Dette er en unik mulighet til å styrke det internasjonale samarbeidet i Sunne kommuner, og ikke minst synliggjøre det spennende folkehelsearbeidet som foregår i Norge for både WHO og våre europeiske søsternettverk.

Styrker politisk involvering

De nyvalgte komitemedlemmene skal bidra inn i det strategiske arbeidet i WHO Healthy Cities, orientere om lokale utfordringer og jobbe for økt kunnskap om nettverket både nasjonalt og internasjonalt.

Byer og steder spiller en sentral rolle i arbeidet for økt innovasjon i folkehelsearbeidet
Hans Henri P. Kluge, regionaldirektør WHO Europa

Det er regionaldirektøren for WHO Europa, Hans Henri P. Kluge, som utnevner komiteens medlemmer. Han er opptatt av å styrke den politiske styringen og engasjementet i nettverket.

– Det innovative arbeidet som foregår i WHO Healthy Cities er avhengig av politisk lederskap på lokalt nivå for å fremme god helse og livskvalitet for alle innbyggere, uttaler Kluge.

Samarbeid viktigere enn noen gang

Bedre samarbeid mellom europeiske byer og lokalsamfunn er viktigere enn noen gang. Det mener Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

– Ikke bare står vi alle overfor de umiddelbare og langsiktige konsekvensene av koronapandemien, men dette kommer også i tillegg til eksisterende folkehelseutfordringer.

Skal vi lykkes med å skape helsefremmende og bærekraftige samfunn må vi derfor jobbe både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er i fellesskap vi finner de gode løsningene.

Holm gleder seg over at Sunne kommuners styreleder er valgt inn i den nyetablerte komiteen.

– Aktiv politisk involvering er noe av det som gjør Sunne kommuner unikt, og vi ser frem til at nettverket vårt nå får en sentral rolle i det politiske arbeidet i WHO Healthy Cities, avslutter hun.

Nysgjerrig på medlemskap?

Sunne kommuner er en del av WHO Healthy Cities-nettverket, som ble startet i 1988 som et initiativ for å sikre direkte samarbeid mellom byer i Europa. Det er nå et viktig politisk og strategisk verktøy for å fremme en samskapende og tverrsektoriell tilgang til helse, rettferdighet og bærekraftig utvikling i lokalsamfunn i den europeiske region.

Nysgjerrig på medlemskap i Sunne kommuner? Les mer her!