Du er her: HjemNyheterVi har fått ny daglig leder

Ingvild Gundersen Little er ansatt som ny daglig leder i Sunne kommuner. Little var en av 57 søkere til stillingen, og har en erfaringsbakgrunn som vil passe glimrende i en nettverksorganisasjon som vår.

Little har jobbet med folkehelse i ti år, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. I det siste har hun vært involvert i flere sentrale folkehelseprosjekter for WHOs Europakontor.

Drømmejobben!

Med denne bakgrunnen var det ifølge Ingvild ingen tvil om at hun skulle søke på stillingen:

– Dette er kort og godt en drømmejobb for meg! Muligheten til å få jobbe med temaer som samfunnsutvikling og folkehelsearbeid, innovasjon, nettverksbygging og samskaping, gjør dette til min drømmejobb.

Hun tiltrådte allerede 15. november, og ser fram til møte, lære av og samarbeide med så mange dyktige og engasjerte mennesker.

– Jeg har møtt og opplevd flere medlemmer i nettverket i forskjellige arbeidsrelaterte sammenhenger opp igjennom årene, og har alltid blitt både imponert og inspirert av det de har presentert. Jeg ser derfor virkelig frem til nå å få være en del av denne læringsarenaen på heltid.

Stor tro på nettverkssamarbeid

Ingvild har erfaring med å lede forskjellige typer nettverk og partnerskapsprosjekter på tvers av fagområder, sektorer og landegrenser. Hun er overbevist om at vi tenker bedre og utvikler bedre løsninger sammen med andre – og gjerne noen som tenker forskjellige fra oss selv.

– Jeg har klare planer om å ”bruke” store deler av kontaktnettverket jeg har med meg fra tidligere i den nye rollen min. De kan både bidra med nyttig kunnskap og inspirasjon til arbeidet vårt og med å spre kunnskap og erfaringer fra Sunne Kommuner. I min tid i WHO fikk jeg for eksempel et godt overblikk til over lovende tiltak og spennende aktører i andre land. Men jeg opplevede også ofte at Norge, og især det lokale nivået, ble trukket frem som førende. Her ser jeg derfor et stort potensiale i at vi i SK markerer oss enda sterkere og deler ut av våre erfaringer, og jeg ser det som en viktig oppgave for meg som daglig leder å oppsøke og utnytte muligheter til dette.

Løper for å koble av og få nye ideer

Ingvild Gundersen Little bor i Danmark, med mann og to barn på 4 og 7 år. I begynnelsen vil hun pendle mellom Danmark og Oslo, hvor Sunne kommuner har kontor, men planen er å etter hvert flytte til Norge.

På fritiden er hun glad i å lese, se på TV-serier (favorittene er House of Cards, Breaking Bad og SKAM) og hun er også frivillig på et asylsenter i nærheten av der hun bor.

– Jeg liker også å løpe, og bruker det både til å koble av og til å få nye ideer. Det er som om jeg forsvinner litt ut av meg selv når jeg løper, og dermed ser ting i et nytt perspektiv. Så hvis jeg står fast med en arbeidsoppgave pleier den beste løsningen å være at jeg løper meg en tur.

Brenner for kommunikasjon og samarbeid

Den nye daglige lederen er opptatt av å utvide forståelsen av hva som skaper god folkehelse og hva som skal til for å redusere sosiale helseforskjeller. At god helse er mer enn fravær av sykdom og ikke skapes i eller av helsesektoren.

– Derfor kan man egentlig si at det temaet jeg brenner mest for innenfor folkehelse er kommunikasjon! Som jeg ser det, må vi rett og slett bli bedre til å formulere oss, gå i dialog, argumentere og finne nye måter å presentere budskapene våre på så de virker relevante og overbevisende på de aktørene vi er avhengige av at engasjerer seg og tar ansvar for folkehelsa.

Ingvild er også opptatt av å skape en tettere kobling mellom akademia og praksisfeltet:

– Her tenker jeg at Sunne kommuner kan spille en sentral rolle både som læringsarena som legger til rette for å utveksle erfaringer, og som laboratorium der vi tester ut nye idéer og tiltak.

Sunne kommuner er meget fornøyd med ansettelsen av Ingvild Gundersen Little. I henne får medlemmene våre en engasjert, kunnskapsrik og dedikert fasilitator, som vil bidra til å gjøre Sunne kommuner til et enda mer vitalt folkehelsenettverk.