Du er her: HjemNyheter– Nabolagene våre kan gjøre en stor forskjell for både helse og klima

Sunne kommuner deltar på det kommende klimatoppmøtet i Glasgow med et innlegg om helsevennlig og inkluderende stedsutvikling og innovasjon i sosial bærekraft. Det er Heidi Eriksson, prosessveileder for innbyggerdialog i Indre Østfold kommune som representerer nettverket.

Indre Østfold er en av pilotkommunene som har testet vårt verktøy Stedskompasset, den norske versjonen av det prisvinnende skotske verktøyet The Place Standard Tool.

– Stedskompasset er et multiverktøy for innbyggerdialog, stedsutvikling og folkehelse, sier Heidi Eriksson, som ser fram til å presentere Indre Østfolds erfaringer med verktøyet på den nordiske paviljongen under klimatoppmøtet.

Klimatoppmøtet (COP26) avholdes 31. oktober – 12. november 2021. Det skulle vært holdt i fjor, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Viktigheten av å planlegge steder for og med menneskene som bor der

Nabolagene våre er av essensiell betydning for hvordan vi har det – både fysisk og psykisk. Hvordan nærmiljøene våre er utformet påvirker oss kanskje mer enn vi tenker over i hverdagen.

– Vi mennesker er tilpasningsdyktige og er vant til å se etter løsninger, enten det handler om å komme oss unna støy, ta snarveier for å unngå farlige overganger eller bli «harde» trafikanter når vi skal til barnehage, skole eller jobb, sier Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

– Men hva om vi begynte å planlegge steder og nærmiljø som i større grad er tilpasset mennesker, og menneskelige behov? For oss i Sunne kommuner er dette en helt sentral del av folkehelsearbeidet.

Vi må planlegge steder og nærmiljø for og med mennesker.
Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner

Nabolag som fremmer bedre både helse og miljø

Nabolaget i rurale områder er også det overordnede temaet på sesjonen som Heidi Eriksson skal snakke i på klimatoppmøtet.

Et annet innlegg tar for seg «the 20 minute neighbourhood», som handler om å ha alt man trenger av møteplasser, skoler, butikker og så videre innen 20 minutters gang- eller sykkelavstand.

– Å planlegge steder på denne måten vil ha mye å si for både helse og miljø, sier Erikson.

Ikke minst kan en menneskeorientert stedsutvikling bidra til større fellesskapsfølelse, livskvalitet og stedstilhørighet, noe som bør være et viktig fokus for både byer og bygder.

Folkehelse og sosial bærekraft

Og nettopp denne sosiale dimensjonen er sentral når vi i Sunne kommuner snakker om stedsutvikling.

– Vi må alltid ha i tankene at vi skal skape lokalsamfunn som er gode å leve i for alle – uavhengig av alder, funksjonsevne, bakgrunn og sosioøkonomi, sier Vigdis Holm.

– Og det er det som er så bra med Stedskompasset, sier Heidi Eriksson.

– Det tvinger oss til å alltid se på steder og nærmiljø med andres blikk. Jeg er utrolig glad for at vi i Indre Østfold har fått ta Stedskompasset i bruk, og tenker det er et viktig verktøy for å utvikle mer inkluderende, helsefremmende og sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Les også: Vi må investere mer i sosial bærekraft

Stedskompasset er et viktig verktøy for å utvikle mer inkluderende, helsefremmende og sosialt bærekraftige lokalsamfunn.
Heidi Erikson, prosessveileder for innbyggerdialog i Indre Østfold kommune

Heidi Erikssons presentasjon på klimatoppmøtet er på ettermiddagen den 2. november. Innlegget holdes digitalt, for å begrense klimaavtrykket i forbindelse med konferansen.

Interessert i å vite mer om Sunne kommuner og vårt arbeid for å skape mer helsefremmende og sosialt bærekraftige lokalsamfunn? Ta gjerne en titt inn i kunnskapslaboratoriet vårt!

Stedskompasset tilbys gratis til alle som er med i Sunne kommuners nettverk. Les mer om 10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner