Du er her: HjemNyheterSunne kommuner lanserer multiverktøy for innbyggerdialog og stedsutvikling

Sunne kommuner lanserte nylig Stedskompasset, et prisvinnende skotsk dialogverktøy som tidligere er pilotert av flere av nettverkets medlemmer. Tilbakemeldingene fra pilotene var så gode at vi nå har utviklet en norsk versjon, som kan tas i bruk av nettverkets medlemmer.

– Stedskompasset gjør det enklere enn noen gang å involvere innbyggerne i utviklingen av lokalsamfunnet. Da skotske myndigheter i 2021 lanserte en ny og forbedret versjon var vi ikke tvil om at vi ville oversette og tilpasse verktøyet til norske forhold, sier Vigdis Holm, som er daglig leder i Sunne kommuner.

Verktøyet ble lansert under Folketanken, som er en møteplass som skal understøtte kommuner og fylkeskommuners helhetlige folkehelsearbeid.

Stedsutvikling må involvere innbyggerne, som tross alt er ekspertene på lokalsamfunnets ressurser og utfordringer.

Medlemmer kan laste ned Stedskompasset i Sunne kommuners medlemsportal

Kompassdiagrammet

– Stedskompasset er et multiverktøy!

Stedskompasset er opprinnelig et skotsk verktøy, utviklet av eksperter på folkehelse, byutvikling og arkitektur. I 2017 vant verktøyet prisen Excellence in Planning for Well-being. Sunne kommuner ble introdusert for verktøyet gjennom WHO Healthy Cities, som nettverket er en del av.

Under lanseringen fikk fortalte Heidi Eriksson, prosessveileder for innbyggerdialog i Indre Østfold, om kommunens erfaringer med å teste verktøyet.

– Det har vært en unik mulighet å være pilotkommune, som har gitt oss en skattkiste med kunnskap og innspill fra innbyggerne om deres opplevelser av sine tettsteder, sier en begeistret Eriksson.

– Stedskompasset belyser både fysiske og sosiale aspekter ved et sted, og gir derfor et bredt perspektiv på hvordan vi opplever nærområdet vårt.

Stedskompasset er virkelig et multiverktøy! Det er et verktøy for stedsutvikling, folkehelse, innbyggerdialog og samskaping. Samtidig er det et verktøy for alle, da det er lett å ta i bruk og skaper engasjement.
Heidi Eriksson, Indre Østfold kommune

Skaper dialog med og mellom innbyggere

Nærområdene våre er helt essensielle for hvordan vi har det. Derfor er helsefremmende stedsutvikling et av seks sentrale satsingsområder for WHO Healthy Cities-nettverket.

Stedskompasset bidrar til å utvikle gode nærmiljø som fremmer helse og livskvalitet ved at innbyggerne enkelt kan vurdere et områdes fysiske og sosiale aspekter, og ikke minst relasjonen mellom dem.

– Dette er et verktøy som gjør det enkelt å legge til rette for dialog både med og mellom innbyggerne, samt internt i kommunen om et utvalgt område, sier Holm.

– Det betyr at Stedskompasset handler om mer enn å samle data. Like viktig er det å legge til rette for inkluderende samarbeid, og skape engasjement og deltakelse i lokalsamfunnet.

Verktøyet er delt inn i 14 temaer som er nøye utvalgt basert på evidens om hvordan de hver for seg og sammen påvirker vår helse og livskvalitet, som f. eks. fremkommelighet, trygghet, estetikk, møteplasser og trivsel.

– I tillegg er hvert tema knyttet til FNs bærekraftsmål, og verktøyet kan dermed brukes i arbeidet disse.

Fordi verktøyet er så enkelt å bruke blir det lettere å nå grupper vi ellers sliter med å engasjere og inkludere.
Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner

Norsk digital nettressurs på vei

Stedskompasset har også en digital nettressurs, som enn så lenge er på engelsk. Skotske myndigheter er i gang med å utvikle en ny og forbedret versjon av denne, og Sunne kommuner har fått midler til å lage en norsk versjon når nettsiden er klar.

– Vi håper å kunne tilby medlemmene våre en norsk nettressurs til Stedskompasset allerede over jul, sier Vigdis Holm.

Dette arbeidet skjer i forbindelse med samarbeidsprosjektet SOSLOKAL, som undersøker hvordan sosial bærekraft kan være en drivkraft i lokal samfunnsutvikling i Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommune. De tre kommunene skal blant annet teste ut «Stedskompasset» og «Bylab», som et ledd i å utvikle samskaping som styringsform.

Les mer om prosjektet her: Vil styrke sosial bærekraft i norske kommuner

Om Stedskompasset

Stedskompasset, på engelsk The Place Standard Tool, anbefales av WHO Healthy Cities. Verktøyet er utviklet av skotske helsemyndigheter, Glasgow kommune og Architecture & Design Scotland.

Interessert i å vite mer om Stedskompasset eller om Sunne kommuner? Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Her kan du lese mer om kunnskapslaboratoriet vårt og 10 gode grunner for å være med i nettverkssamarbeidet.