Du er her: HjemNyheterSigri Spjelkavik og Møre og Romsdal får velfortjent heder

– Dette gjør meg overrasket og veldig glad, sier Sigri Spjelkavik, som fredag 24. september fikk utmerkelsen månedens folkehelsehelt av Sunne kommuner – WHOs norske nettverk.

Spjelkavik er folkehelserådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune, som jobber systematisk og helhetlig med folkehelse, og som er medlem i nettverket vårt. Utmerkelsen ble gitt under nettverkets Folketanken-arrangement, som denne gangen handlet om helsevennlig stedsutvikling og vårt verktøy Stedskompasset.

Denne utmerkelsen deler jeg med flinke kollegaer i egen organisasjon og det gode nettverket som vi har i fylket på folkehelseområdet.
Sigri Spjelkavik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Analytisk, nysgjerrig og en sann nettverksressurs

Spjelkavik brenner for medvirkning, bærekraft og det å legge til rette for økt mobilitet og hverdagsaktivitet for alle. Samtidig har hun et analytisk blikk på folkehelsearbeidet, og er opptatt av systematikk og helhet i måten vi jobber med folkehelse på.

– Dette analytiske blikket fikk vi også nyte godt av da Møre og Romsdal var vertskap for årets nettverkskonferanse, sier daglig leder Vigdis Holm, og viser til Sunne kommuners nettverkssamling om folkehelse og sosial bærekraft som gikk av stabelen i begynnelsen av september.

– Hun har et godt overblikk og er samtidig opptatt av detaljer. Det er en god egenskap enten man skal arrangere nettverkskonferanse eller koordinere folkehelsearbeid, sier Holm.

Spjelkavik har et godt overblikk og er samtidig opptatt av detaljer. Det er en god egenskap enten man skal arrangere nettverkskonferanse eller koordinere folkehelsearbeid.
Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner

Møre og Romsdal: En drivkraft i vest

I begrunnelsen for utmerkelsen er det lagt vekt på både det arbeidet Sigri Spjelkavik og Møre og Romsdal gjør for kommunene i fylket, og for deltakelsen inn i Sunne kommuners nettverk.

– Vi har samarbeidsavtaler med 23 kommuner om God Helse. Formålet med avtalen er å sikre en god samordning av folkehelsearbeidet i fylket og følge opp målene i den nasjonale, regionale og lokale folkehelsepolitikken, sier Spjelkavik.

Fylkeskommunen er også med i Helsedirektoratets Program for folkehelsearbeid, og har i år gjennomført en stor folkehelseundersøkelse sammen med Folkehelseinstituttet.

– Dette forplikter, sier Spjelkavik. – Vi jobber med å nyttiggjøre oss av resultatene i ulike sammenhenger og sammen med kommunene.

Møre og Romsdal er også den første regionen i verden som har målt bærekraft i FN-regi.

Les også: Kan bærekraftmålene gi folkehelsearbeidet ny vind i seilene?

– Givende med et nettverk av engasjerte «kolleger» rundt om i landet

Spjelkavik trekker frem nettverket i Sunne kommuner som en ressurs i sitt arbeid med folkehelse.

– Å få tilgang til et nettverk med så mange engasjerte og dyktige mennesker i hele landet, er givende. Det er alltid noe å lære, sier hun.

– Gjennom medlemskapet får fylkeskommunen ta del i et spennende kompetansenettverk, vi får tilgang til verktøy og gode eksempler, og vi kan delta i prosjekter og utviklingsarbeid.

Vi får også god hjelp i arbeidet med politikerveiledningen.

Spjelkavik trekker også frem den internasjonale dimensjonen med Sunne kommuner – WHOs norske nettverk:

Vi får inspirasjon av at Sunne kommuner er en del av et internasjonalt nettverk. Det løfter oss og utvider «horisonten».
Sigri Spjelkavik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Les også: 10 gode grunner for å være med i Sunne kommuner

Vi gratulerer Sigri Spjelkavik og Møre og Romsdal fylkeskommune med utmerkelsen, og gleder oss til å samarbeide mer om å skape lokalsamfunn som er gode å leve i!