Du er her: HjemNyheterArkitektur og folkehelse: Engasjerte kommuner går foran i nytt pilotprosjekt

Hvordan kan de bygde omgivelsene våre bidra til å fremme hverdagsaktivitet og sosiale møter, også i den mørke og kalde årstiden? Det skal «Hverdagsreisen» undersøke nærmere. Hverdagsreisen er et nytt samarbeidsprosjekt mellom Sunne kommuner – WHOs norske nettverk, Design og arkitektur Norge (DOGA) og Comte Bureau.

Tre kommuner er nå valgt ut til å delta i prosjektet: Asker, Austevoll og Gjøvik kommune.

– Vi er utrolig glade for å ha disse tre kommunene med på laget. Dette er motiverte og fremoverlente kommuner, som alle stiller med spennende og unike prosjektområder, sier Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

– Pilotkommunene varierer i både størrelse og innbyggertall, noe som gjør at vi kan se på ulike utfordringer og muligheter. Det vil danne et godt utgangspunkt for å utarbeide råd for god og helsefremmende stedsutvikling som vil komme flere kommuner til gode, legger hun til.

Hvordan kan de bygde omgivelsene spille en rolle for å motvirke to store folkehelseutfordringer: fysisk inaktivitet og sosial isolasjon?

God stedsutvikling er essensielt for helse og livskvalitet

Det gir en betydelig folkehelsegevinst å få flere mennesker til å bevege seg ute, hele året. Når folk går ut, rører de på seg. Og de treffer andre. Det høres enkelt ut. Men hva er det som gir folk lyst til å være ute? Og hva hvis det regner og blåser?

– «Hverdagsreisen» skal samle innsikt om hvordan folk bruker nærområdene sine. Det vi kaller en “hverdagsreise” er den reisen hver av oss gjør fra sofaen og ut i nærmiljøet – til skolen, butikken, jobben osv., forteller Ingerid Helsing Almaas, leder for satsningsområdet Tidligfase arkitektur hos DOGA.

– Hva er barrierer og drivere for fysisk aktivitet? Hvor og hvordan treffes folk, planlagt eller ikke? Hvilke valg gjør de når de beveger seg rundt i de bygde omgivelsene, hvilken rolle spiller arkitekturen? Dette er spørsmål vi håper å finne noen interessante svar på, fortsetter hun.

Dette er innsikt kommunene trenger, mener Ingrid Danielsen Henriques, folkehelsekoordinator i øykommunen Austevoll.

– Det er viktig å utvikle tettsteder og bygder med gode kvaliteter i nærmiljøet som bidrar til en inkluderende, trygg, og attraktiv hverdag. I dag har vi lite kunnskap om innbyggernes hverdagsreiser, og tror mange bruker bil til jobb og fritidsaktivitet, selv i bygder og tettsteder.

Hun ser et behov for større fokus på utforming, arkitektur og design i kommunen, som sikrer at innbyggerne bruker nærmiljøet sitt på en mer aktiv og sosial måte.

– For å lykkes med dette trenger vi nye verktøy, som hjelper oss med å utføre vårt samfunnsmandat på en måte som sikrer god stedsutvikling og folkehelse. I Hverdagsreisen ser vi derfor særlig frem til å tilegne oss kunnskap som kan underbygge vårt arbeid med økt samskaping og engasjement i lokalsamfunnet, sier hun.

Vi ønsker å skape gode møteplasser i hverdagen som gjør at eldre, barn og tilfeldige passerende kan møtes.
Ingrid Danielsen Henriques, folkehelsekoordinator i Austevoll kommune

Attraktive uteområder – også for jenter

I Gjøvik jobber kommunen kontinuerlig for økt trivsel, stolthet og aktivitetslyst blant innbyggerne. Med sin deltakelse i Hverdagsreisen ønsker Innlandskommunen å få nyttig innsikt i hvordan områdene rundt en ny, kommende ungdomsskole i Hunndalen kan utvikles til å bli en attraktiv, miljøvennlig og inkluderende nærmiljøarena. Det forteller Anders Lien, rådgiver for idrett.

– Vi søker hele tiden etter å tilegne oss ny kompetanse og bidra til innovasjon i arbeidet med å skape gode nærmiljø. I tillegg jobber vi for å stimulere til mer gåing og sykling, både med tanke på å skape økt fysisk aktivitet og å nå klimamålene våre om å redusere bruk av fossile motorkjøretøy, sier han.

I dette arbeidet er kommunen særlig opptatt av å se på hvordan uteområdene i større grad kan legges til rette for jenter.

– Tendensen er at mange uteanlegg appellerer mer til gutter enn jenter. Det ønsker vi å bidra til å motvirke. Jenter er mer opptatt av det sosiale samspillet, og ønsker seg simpelthen et hyggelig sted å møtes og være sammen utendørs. For at det skal være sosialt interessant spiller beliggenhet og plassering en stor rolle for hvor mye anleggene blir brukt og hvem som tar det i bruk.

– Derfor er nettopp «Hverdagsreisen» midt i blinken for å høste kunnskap om hvordan infrastruktur, arkitektur og plassering kan gjøre møteplasser for sosialisering og fysisk aktivitet mer attraktive for jenter, mener Lien.

Vi planlegger av en grunn, og det er mennesker.
Svein Hoelseth, byutvikler i Gjøvik kommune

Innbyggerne må få delta i utviklingen av sitt nærmiljø

Prosjektets tredje pilotkommune er østlandskommunen Asker, som ble en ny storkommune etter sammenslåingen i 2020.

– Vi jobber med å utvikle fremtidsrettede og aktive møteplasser i hele kommunen der folk bor. Undersøkelser viser at barn og unge sør i kommunen er mindre fornøyd med tilgang på idrettsanlegg og møteplasser enn barn og unge nord i kommunen. Sør i kommunen er også frafallet fra organisasjoner og lag størst, forteller Kristine Slåtten, folkehelsekoordinator i Asker.

Derfor skal feltarbeidet i Hverdagsreisen foregå på Tofte, Askers sørligste lokalsenter, som er et prioritert vekstområde med flere interesserte aktører.

– Gjennom Hverdagsreisen ønsker vi å tilegne oss mer lokalkunnskap om hvordan barn og unge på Tofte opplever nærmiljøet sitt. Hverdagsreisen deler vår tankegang om at god folkehelse og aktive lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid og samskaping – løsningene må ta utgangspunkt i brukerne.

Vi gleder oss til å jobbe sammen med innbyggerne på Tofte for å forstå hvor skoen trykker. Det er viktig at innbyggerne selv får delta i å utvikle sitt nærmiljø.
Kristine Slåtten, folkehelsekoordinator i Asker kommune

– Etter endt prosjektperiode håper vi å sitte igjen med råd og forslag om hvordan uteområdene våre kan trigge mer hverdagsaktivitet og trivsel som, sett sammen med resultatene fra Ungdataundersøkelsen våren 2022, vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag til å utvikle et nærmiljøet på Tofte til å inkludere attraktive og trygge arenaer. Det skal være like fint å bo i sør som i nord i Asker, avslutter hun.

Neste fase: teste konkrete tiltak?

Hverdagsreisen er et forprosjekt som ferdigstilles i februar 2022. Da skal innsikten og resultatene presenteres og deles med hele Sunne kommuner-nettverket.

Deretter vil samarbeidspartnerne undersøke muligheten for neste del av prosjektet, hvor testing av fysiske tiltak står i fokus.

– Rapporter og dokumenter med ny innsikt blir lett liggende i en skuff. Det er viktig for oss å ta dette arbeidet videre og teste konkrete tiltak. Vi gleder oss derfor veldig til å se hva dette prosjektet utvikler seg til, sier Ingerid Helsing Almaas.

– DOGA jobber utforskende, også med arkitektur, og vi håper å få mulighet til å teste innsiktene fra Hverdagsreisen ved å bygge noe, gjerne midlertidig, som vi kan teste effekten av. Det vil være neste skritt!

Har du spørsmål om prosjektet? Kontakt Maria Eintveit på me@sunnekommuner.no.

Sunne kommuner er et laboratorium for utveksling av idéer, læring, sparring og kunnskapsutvikling. Medlemmene våre kobles med spennende aktører fra en rekke ulike felt, slik at vi sammen kan utvikle og skape innovasjon på folkehelsefeltet. Les mer om våre prosjekter i Kunnskapslaboratoriet her.

Les også: 10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner