Du er her: HjemNyheterPolitikerveiledning vekker internasjonal interesse

God helse skapes andre steder enn i helsesektoren. Derfor må alle politikere ha velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter beslutninger. Det er hovedbudskapet i Sunne kommuners politikerveiledning «Ta vare på velgerne dine», som vekker interesse også utenfor landets grenser.

– Det danske Healthy Cities-nettverket har allerede oversatt og tatt i bruk materialet, og flere land har kontaktet oss med samme ønske. Det er veldig stas, sier Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

Senest ut er Spania. Holm var nylig i Valencia for å presentere veiledningen på konferansen «Improving health, equity and sustainability from the local level», invitert av det spanske Healthy Cities-nettverket og det spanske Helsedepartementet. Til stede var både Spanias helseminister og Valencias ordfører, samt representanter fra en rekke ulike andre land. Og presentasjonen vekte interesse blant publikumet i Valencia.

– Det spanske Healthy Cities-nettverket var svært begeistret for materialet, og oppfordret alle deltakerne til å se til nordiske land for inspirasjon. Jeg er faktisk allerede invitert til Irland for å presentere politikerveiledningen for det irske nettverket, forteller Holm.

Sunne kommuner er et av de mest fremoverlente nettverkene i WHO Healthy Cities.
Kira Fortune, leder av WHO Healthy Cities, på konferansen i Valencia.

Engasjerte og kunnskapsrike politikere er nøkkelen

I WHO Healthy Cities-nettverket er lokalpolitikere fremhevet som grunnpilaren for å skape et helsefremmende og bærekraftig samfunn. Da trenger de også kunnskap og forståelse for hvordan vi best mulig kan skape helsefremmende lokalsamfunn.

– Og ikke minst engasjement! I politikerveiledningen er vi opptatt av å formidle kompliserte budskap på en lett og forståelig måte, som vi håper bidrar til å øke interessen for folkehelsefeltet, sier Holm.

– Det er veldig gøy å se at måten vi formidler folkehelse på i veiledningen også vekker interesse og oppleves som nyttig i andre land. Vi har mange av de samme utfordringene, og derfor er det utrolig viktig å være en del av dette nettverket slik at vi kan dele gode eksempler og lære av hverandre, avslutter Holm.

Om politikerveiledningen

Politikerveiledning skal bevisstgjøre folkevalgte om deres folkehelseansvar, og ikke minst gi kunnskap og inspirasjon til hvordan man som politiker best kan forvalte det.

Det overordnede budskapet i politikerveiledningen er at helse skapes andre steder enn i helsesektoren. For å skape et samfunn som fremmer helse og trivsel, og dermed forebygger heller enn å reparere, er det helt essensielt at alle politikere har velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter beslutninger. Ikke bare de som har helse som felt.

Les mer om politikerveiledningen her.