Du er her: HjemNyheterNå må vi prioritere forebygging

Selv i Norge – et likhetsorientert samfunn med stor grad av sosial mobilitet – finner vi store helseforskjeller i befolkningen. Og disse forskjellene blir desto mer synlig under korona-pandemien. Mennesker som blir hardest rammet av viruset er nemlig ofte de samme som allerede lever med vanskelige sosioøkonomiske vilkår.

EuroHealthNet har sett nærmere på hva Covid-19 kan lære oss om ulikhet i helse og hvordan vi sikrer en bærekraftig helsetjeneste.

Sårbare mennesker mer utsatt

De av oss som har underliggende sykdommer, som høyt blodtrykk, diabetes og hjerte- og lungesykdommer er mer utsatt for alvorlig sykdom og død som følge av koronaviruset. Og disse sykdommene rammer ulikt i befolkningen. Jo dårligere sosioøkonomisk status en person har, jo større sannsynlighet er det for å få én eller flere av disse sykdommene. Sykdommer det i stor grad er mulig å forebygge.

Den samme risikoen gjelder også dårlig psykisk helse – en utfordring som øker når vi nå må leve med isolasjon, frykt og usikkerhet.

Personer med lavere sosioøkonomisk status er i tillegg oftere mer utsatt for smitte grunnet begrenset mulighet til å jobbe hjemmefra, trangere boligkår, samt større risiko for å bli arbeidsløs og oppleve økonomisk usikkerhet i et ustabilt arbeidsmarked.

Forebygging reduserer presset på helsetjenestene

Akkurat nå er vår viktigste oppgave å kontrollere spredningen av sykdommen. Men deretter må vi adressere det høye og økende nivået av kroniske sykdommer det er mulig å forebygge. Reduserer vi forekomsten av disse sykdommene vil vi også avlaste presset på våre helsetjenester i fremtiden, og stå bedre rustet til å takle nye kriser.

Det betyr at vi må ha større fokus på forebygging og helsefremming ved å se på løsninger også utenfor helsesektoren.

God helse starter i lokalsamfunnet.

Invester i mennesker

Fortsatt prioritering av et solid velferdssystem er essensielt. Arbeids- og inntektssikkerhet må være på plass slik at folk klarer å betale regninger, og takle konsekvenser av sykdom og dårlig helse. Det å investere i disse tjenestene betyr at vi investerer i mennesker, robusthet, solidaritet og i siste ende i samfunnet vårt.

God helse er ikke helsesektorens ansvar, det er alles ansvar.
Caroline Costongs, Direktør, EuroHealthNet.

Når den første bølgen av viruskrisen har passert, er det på tide å legge langsiktige strategier og investere i forebyggende og helsefremmende arbeid innen alle sektorer, inkludert utdanning, bolig, økonomi og miljø.

Det er kun slik vi kan sikre bærekraftige helsetjenester og god helse for alle.

Les mer om forebyggende og helsefremmende arbeid hos EuroHealthNet her.