Du er her: HjemNyheterSandnes kommune jobber med aktivitet som behandling

Fysisk aktivitet sammen med samtaleterapi er god behandling for mange typer utfordringer. For noen år siden erfarte Sandnes at tilbudet om fysisk aktivitet fra kommunen var ustrukturert. Det ønsket de å gjøre noe med.

Nå gir kommunen, via Rask psykisk helsehjelp og aktivitet, aktivitetstilbud til alle som får tjenester, uavhengig av behov. Det vil si at noen har større hjelpebehov og kommer gjerne til å trenge hjelp store deler av livet, mens noen er inne i en veldig kort periode.

– Aktivitetene som tilbys er blant annet yoga, klatring, styrketrening, løping og til og med helårsbading, forteller Gunnbjørg Umbach Bertelsen, idrettspsykologisk rådgiver i kommunen.

– Under siste samling for aktivitetene får deltakerne informasjon om lignende tilbud i lokalmiljøet som de kan benytte videre. De som ikke er klare til å gå direkte videre på andre tilbud alene, kan få hjelp til dette av “Recoveryhjelpa”, som er en del av aktivitetsteamet og består av to erfaringskonsulenter.

Les mer om Recoveryplan i Sandnes kommune.

Uavhengig av lengde på behandling så ønsket vi å lage tilbudene mer bærekraftige og tenke at samfunnet er en stor del av bedringsprosessen. Vi ønsker at hjelpen vi gir skal være utoverrettet slik at overgangen blir smidigere, og at flere kan komme seg videre og ut av kommunale tjenester. Det er lett å tenke at de er for syke eller ikke kan delta på ordinære tilbud, men min opplevelse er at alle klarer det, med god støtte.
Gunnbjørg Umbach Bertelsen i Rask psykisk helsehjelp og aktivitet.

Studenter og lokalt treningssenter inkluderes

I tillegg bruker de også bruker sykepleierstudenter til å drifte store deler av aktivitetene, samt motivere deltagerne til å bruke tilbudet videre, forklarer Umbach Bertelsen.

– Kommunen har også fått til et samarbeid med Mudo treningssenter som ligger i Sandnes sentrum. Hver mandag og onsdag er det «åpent» for deltagerne som ønsker å trene på egenhånd, men vi er der om de ønsker hjelp eller støtte. De tilbyr også en-til-en oppfølging for de som trenger mer støtte i begynnelsen.

– For at samarbeidet med Mudo skal være bærekraftig for begge parter, har deltagerne prøveperiode i 2. mnd før de eventuelt må melde seg inn. Kommunen betaler for noen medlemskap i året til Mudo, sier rådgiveren.

Vår erfaring er at det bør være forankret på ledelsesnivå. Vi har fantastiske folk i ryggen som heier på oss!
Gunnbjørg Umbach Bertelsen.

Eierskap til aktiviteten

For å lykkes må det være tydelig hvem som gjør hva, og det må være et tett samarbeid med terapeuter slik at fysisk aktivitet blir like viktig som samtalene.

– Jo klarere vi er overfor innbyggerne som skal ha hjelp, jo lettere er det for dem å være trygge på at dette kan fungere. Vi er opptatt av at de selv skal ha eierskap til aktiviteten og komme i gang med noe som faktisk gir dem noe. Og ikke minst at de begynner på aktiviteter som allerede tilbys i lokalsamfunnet, slik at livet kan leves utenfor de kommunale tjenestene, som medborger og sosial støtte i samfunnet, poengterer Umbach Bertelsen.

Les mer om tilbudet i Sandnes kommune her!