Du er her: HjemNyheterHvordan skape det gode liv i nord?

Nordland fylkeskommune ønsker å skape en felles forståelse for hvordan det står til i fylket, og gi konkrete verktøy som bidrar til en positiv samfunnsutvikling i hver enkelt kommune. På bakgrunn av dette har de startet opp med nettstedet “Det gode liv i Nord”- en satsning med mål om økt samarbeid for en miljø- og helsefremmende samfunnsutvikling.   

 

Satsningen “Det gode liv i Nord” skal være en agendasetter, kunnskapsformidler og inspirator som inviterer til samskapende prosesser for gode, sosiale og klimasmarte valg. Arbeidet med bærekraftsmålene må gå fra ord til handling.

Poenget med satsningen er å bidra til organisasjons- og atferdsendring gjennom å legge til rette for at fag og aktører skal kunne utfylle hverandre på felles tematikk og utfordringer.
Gøran Raade-Andersen, rådgiver i Nordland fylkeskommune og ideskaper bak «Det gode liv i Nord!».

Tilrettelegging er en viktig del av samfunnsansvaret

På nettsiden ligger det også podcaster som tar opp ulike temaer hver måned. Blant annet tar de opp tema om hvorfor det er viktig at næringslivet burde ta ansvar for å tilrettelegge for at de ansatte har en meningsfull fritid. Hvordan kan bedrifter tenke annerledes og utradisjonelt, når de skal tiltrekke seg de beste hodene, tjene penger, og samtidig bygge attraktive lokalsamfunn?, er ett av spørsmålene som podkasten tar opp.

Les om det Gode liv i Nord og hør podkastene her: Det gode liv i Nord