Du er her: HjemNyheterStor vekst for Sunne kommuner

Sunne kommuner opplever stor vekst, og har på få måneder fått fem nye medlemmer: Herøy, Vinje, Aremark og Steigen kommune samt Agder fylkeskommune. Dermed er nettverket oppe i 11 nye medlemmer på litt over to år, og flere er på vei inn.

– Det er gledelig å se at så mange kommuner og fylkeskommuner ønsker å ta del i nettverkssamarbeidet, sier Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

Hun tror ikke det er tilfeldig at Sunne kommuner opplever økt interesse for medlemskap nå.

– Koronapandemien forsterker eksisterende folkehelseutfordringer som sosial ulikhet i helse, ensomhet og psykiske lidelser, og har synliggjort hvor viktig det er å sikre en samfunnsutvikling som fremmer helse, livskvalitet og sosial bærekraft. Vi ser at behovet for et kompetansenettverk som understøtter medlemmene i dette arbeidet er stort.

Les også: 10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner.

Det foretrukne nettverket

Sunne kommuner er en del av WHO Healthy Cities, og jobber for å utvikle helsefremmende og sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Vi er spesielt opptatt av de strukturelle faktorene som påvirker vår helse og livskvalitet, slik som oppvekstmiljø, levekår, stedsutvikling og tilknytning til arbeidsliv. For oss er det også viktig at innbyggerne selv deltar i utviklingen av lokalsamfunnet, og samskaping er derfor et nøkkelord i vårt folkehelsearbeid.

– Sunne kommuner er det foretrukne nettverket for folkehelse og sosial bærekraft, med medlemmer som er helt i front når det gjelder strategisk folkehelsearbeid.

Det sier Lene Conradi, ordføreren i Asker og styreleder i nettverket. Hun håper flere kommuner og fylkeskommuner vil slutte seg til nettverket, da flere nettverkskolleger betyr større lærings- og utviklingspotensial for alle.

Vi kan ikke løse komplekse samfunnsutfordringer alene. Og ved å være en del av et fellesskap som Sunne kommuner løfter vi både de enkelte medlemmenes folkehelsearbeid, og bidrar til å sette folkehelse på agendaen både lokalt og nasjonalt.
Lene Conradi, ordfører i Asker.

Et utvidet kollegium

I nettverket møtes både politikere og administrativt ansatte for å få ny kunnskap, dele erfaringer og inspirere hverandre. Et slikt utvidet kollegium betyr mye i hverdagen, forteller folkehelserådgiver i Indre Østfold, Linn Haraldstad.

– Vi som jobber med folkehelse har ikke nødvendigvis et stort fagmiljø å spille på innad i kommunen. Da er det gull verdt å kunne sparre med «kolleger» i andre kommuner, sier hun.

Og det er nettopp dette fellesskapet Sunne kommuner nyeste satsing, Folketanken, ytterligere skal styrke, forteller Vigdis Holm.

– Vi lanserte Folketanken i mars, som er en lavterskel møteplass for å gi faglig og sosialt påfyll til folkehelsekoordinatorer og andre nøkkelansatte. Og de positive tilbakemeldingene viser at dette er et kjærkomment initiativ. Vi trenger en uformell møteplass som gir både energi, kunnskap og nye idéer!

Laboratorium for kunnskapsutvikling

Å være medlem i Sunne kommuner betyr også at man får ta del i Kunnskapslaboratoriet, som byr på spennende utviklingsmuligheter gjennom aktuelle prosjekter, kurs og samarbeid.

– Nettverket fungerer som en brobygger mellom kommuner og aktører som akademia, frivilligheten og sosiale entreprenører. Nå er vi blant annet i gang med flere samarbeidsprosjekter innen sosial bærekraft, stedsutvikling og psykisk helse, sier Holm.

Det internasjonale samarbeidet gjennom WHO Healthy Cities gir også medlemmene tilgang til nyttige verktøy fra andre land. I 2020 deltok flere kommuner i et pilotprosjekt for å teste det prisvinnende skotske verktøyet Stedskompasset, et dialogverktøy som gir innbyggere større innflytelse på utviklingen av deres nærmiljø.

Det var en unik mulighet å få være pilotkommune og delta i arbeidet med å teste og tilpasse Stedskompasset til norske forhold!
Heidi Eriksson, prosessleder for innbyggerdialog i Indre Østfold.

Les mer om Kunnskapslaboratoriet her.

Nysgjerrig på medlemskap?

Nettverket er åpent for alle som vil noe mer med sitt folkehelsearbeid, uavhengig av hvor langt man har kommet. Både små og store kommuner er med, fra Vestvågøy i nord til Kristiansand i sør.

Er du folkevalgt eller ansatt i en kommune eller fylkeskommune? Nysgjerrig på medlemskap?

Les mer om nettverksfordelene her og ta gjerne kontakt med sekretariatet!