Du er her: HjemNyheterVinje satser på barn og unges psykiske helse

Vinje ble nylig medlem i Sunne kommuner, og med det får vi en nettverkspartner som er opptatt av å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Tidlig innsats og forebyggende arbeid for å sikre en god psykisk og fysisk helse er utrolig viktig, sier Kari Omdal Tveito, lokalpolitiker i Vinje kommune. – Derfor er jeg stolt over at vi i Vinje satser på barn og unge!

Dette er et område Tveito personlig brenner sterkt for. SV-politikeren, som sitter i sin første periode som kommunestyrerepresentant, jobber nemlig som lærer i grunnskolen.

– I tillegg leder jeg prosjektet «Eg er meg og du er deg», som gir livsmestring og nærværstrening for barn.

Innbyggerne er kommunens største ressurs.

Ser frem til nettverkssamarbeid

Vinjes folkehelsekoordinator, Aud Irene Kittelsen, begynte i jobben i januar, og ser frem til å bli en del av nettverkssamarbeidet i Sunne kommuner.

– Vi ønsker å styrke og videreutvikle lokalt helsefremmende arbeid, og har god nytte av å samarbeide med andre kommuner på området, sier hun.

Selv er hun særlig opptatt av at det skal være enkelt for folk å røre på seg i hverdagen.

– Og gjerne sammen med andre, da det er enklere å være aktiv i fellesskap.

Folkehelse er et prinsipp i alt vi gjør.
Aud Irene Kittelsen

Vil støtte ildsjelene

Kommunen jobber også aktivt med å støtte innbyggerne som ønsker å få til noe i Vinje.

– Vi er opptatt av å støtte ildsjelene. De som ønsker å få til noe, og som tar initiativ til å skape sosiale møteplasser, fortsetter Kittelsen.

– De trivelige lokalsamfunnene i Vinje blir skapt av oss som bor her, og befolkningens engasjement bidrar til å skape en levende bygd.

Vi ønsker Vinje velkommen til nettverket vårt, og gleder oss til å samarbeide om å skape lokalsamfunn som er gode å leve i!

Nysgjerrig på medlemskap?

Nettverket er åpent for alle som vil noe mer med sitt folkehelsearbeid, uavhengig av hvor langt man har kommet.

Er du folkevalgt eller ansatt i en kommune eller fylkeskommune? Nysgjerrig på medlemskap?

Les mer om nettverksfordelene her og ta gjerne kontakt med sekretariatet!

Foto: Elisabeth Smalaas Hågensen