Du er her: HjemNyheterMarthe Bakken får utmerkelse for sitt gode arbeid som samfunnsplanlegger

Under Sunne kommuners Folketanken-arrangement fredag 28. mai ble Marthe Leistad Bakken kåret til månedens folkehelsehelt. Bakken er samfunnsplanlegger i Verdal kommune, og får utmerkelsen grunnet sin mangeårige innsats for en helsevennlig samfunnsutvikling.

– Dette var veldig hyggelig, sier en tydelige overrasket Bakken, som trekker frem at dette er en utmerkelse som går til hele kommunen.

– I Verdal har vi jobbet godt med folkehelse i flere år En slik anerkjennelse vitner om at vi har lyktes i dette arbeidet.

Blikk for både samfunn og enkeltmennesker

Samfunnsplanleggere har en helt essensiell rolle i kommunens folkehelsearbeid, og er en nøkkel for å løfte folkehelseperspektivet i planer og drift. Og her utmerker Marthe Leistad Bakken seg særlig.

– Marthe har et skarpt blikk på lokalsamfunnsutviklingen i sin kommune. Med både kløkt og kunnskap løfter hun blikket, samtidig som hun ikke mister enkeltmenneskene av syne, sier Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

Og med hennes bakgrunn som folkehelsekoordinator er samarbeid noe Marthe synes å «ha under huden».

– I Sunne kommuner kjenner vi henne som en trivelig, blid og nysgjerrig nettverkskollega, som ser muligheter for samarbeid både innad i kommunen, og mellom kommunegrenser. Slikt blir det gode synergier, godt nettverkssamarbeid og ikke minst god samfunnsutvikling av.

Marthe er kunnskapsrik og inspirerende.
Vigdis Holm

Folkehelse må inn i planarbeidet

I Verdal er folkehelse et strategisk satsingsområde, noe som er helt avgjørende for å sette helse og livskvalitet på agendaen, ifølge Marthe Leistad Bakken

– I kommunen har vi flere ansatte som jobber i skjæringspunktet mellom planlegging og folkehelse. Det mener jeg er essensielt hvis vi skal lykkes med å skape langvarige resultater, sier hun.

Samfunnsplanlegging og folkehelse er den ultimate koblingen, for det er jo i bunn og grunn det samme.
Marthe Leistad Bakken

Bærekraftsmål engasjerer

Nå jobber hun også iherdig med å sette FNs bærekraftsmål høyt på agendaen i utviklingen av ny kommuneplan, et arbeid som har engasjert kommunens politikere stort.

– Politikerne har vært med i hele prosessen, og jobbet med å velge ut de bærekraftsmålene vi skal fokusere særlig på i Verdal.

– Og vi merker at bærekraftsmålene skaper engasjement og bidrar til økt bevisstgjøring, både hos politikerne i lokalsamfunnet ellers. Målene gir oss et felles språk for hvordan vi kan jobbe med samfunnsutvikling.

Brenner for innbyggermedvirkning

For å utvikle inkluderende og helsefremmende lokalsamfunn må vi involvere menneskene som bor der, og derfor er medvirkning noe Marthe brenner særlig for.

– De siste årene har vi vært opptatt av å jobbe med innbyggermedvirkning på en systematisk måte i folkehelsearbeidet, noe jeg synes vi har lyktes godt med.

– Et eksempel er etableringen av elvepromenaden langs Verdalselva, som er et resultat av gode medvirkningsprosesser og innspill fra alle innbyggerne. Nå bygger vi en universelt utformet tursti langs elven, etter ønske fra innbyggerne, forteller Marthe.

Elvepromenaden er et sentrumsnært og lavterskel tiltak, som bidrar til å få folk ut der de bor.
Marthe Leistad Bakken

Vil synliggjøre og løfte frem eksempler på godt folkehelsearbeid

Som nettverk er Sunne kommuner opptatt av å løfte frem de gode eksemplene på hvordan vi kan jobbe helhetlig og systematisk med folkehelse. Folkehelse er ikke noe som bare angår helsefeltet, tvert imot er det i alle andre sektorer vi må rette inn innsatsen for å skape god helse og livskvalitet for alle.

– Det handler om boforhold, stedsutvikling, oppvekstvilkår og inkludering, sier Vigdis Holm. – Kort og godt alle forhold som har innvirkning på hvordan vi har det der vi lever og bor.

Derfor vil vi også berømme enkeltmennesker, prosjekter, kommuner og fylkeskommuner som har gjort eller gjør en glimrende innsats for å fremme nettopp livskvalitet og helse i befolkningen. Nettverkets medlemmer har anledning til å nominere kandidater.

Vi gratulerer Mathe Leistad Bakken og Verdal kommune!

Interessert i å vite mer om nettverket eller nysgjerrig på medlemskap? Her kan du lese mer om noe av det vi driver med og her er 10 gode grunner til å bli med i Sunne kommuner.

Foto: Tor Ole Ree / Innherred