Du er her: HjemNyheterBrønnøy kommune satser på de unge

I Brønnøy kommune satser de bredt på barn og unge. Kommunen har stort fokus på å involvere ungdommene i både utformingen, gjennomføringen og driften av de ulike tiltakene

Satser på møteplasser ungdommen skal forme selv

Kommunen er nå i gang med å åpne nye møteplasser for ungdom. Kommunen har ikke egen ungdomsklubb, men skal starte åpne møteplasser på skolene. Dette ved hjelp av midler fra Bufdir. I november starter de også opp med en åpen møteplass for ungdom der datakultur står i fokus. Dette er et samarbeid mellom kommunen og organisasjonen Nordhus LAN.

Det er ungdommene selv som bestemmer innholdet på møteplassene. I tillegg ønsker vi å ansette en ungdom for å være med å drive møteplassene, sammen med forebyggende ungdomsteam, forteller Lise Rødli, koordinator for forebyggende arbeid i Brønnøy kommune.

Forebyggende team

Kommunen har nylig opprettet et forebyggende ungdomsteam, bestående av ungdomslos, nettverksterapeut og koordinator for forebyggende arbeid. Sammen jobber de med åpne møteplasser for unge, samt følger opp enkeltsaker med ufrivillig skolefravær og klassemiljøsaker.

Formålet med det forebyggende ungdomsteamet er å «tette et hull». Mens BUP og Barnevernet er i den ene enden av skalaen og skolehelsetjenesten er i den andre enden, er det et tomrom mellom disse som forebyggende ungdomsteam kan bidra til å fylle. Teamet skal komme i kontakt med ungdom som er i ferd med eller har falt utenfor. Skolen kan henvise til teamet, i tillegg til at ungdommer og foreldre selv kan ta kontakt.

Ungdom deltar i prosjektet "Give me some dialog" som sommerjobb

App for og av ungdom

Videre er Brønnøy kommune med i Erasmus+ prosjektet Give me some dialog, som skal utvikle en digital plattform for ungdom med mål om å forbedre tilbudet og tjenestene kommunene gir til sine unge innbyggere. Prosjektet har deltakere fra Sverige, Serbia og de fire helgelandskommunene Alstahaug, Brønnøy, Rana og Vefsn kommune. Appen skal være ferdig sommeren 2024. 

Sammen skal vi lage en app som inneholder det ungdom selv sier at de trenger: informasjon om tilbud i kommunen, oversikt over kollektivtransport, oversikt over jobber, mulighet for å chatte med helsepersonell, og så videre. Prosjektet har sterk ungdomsmedvirkning i alle ledd.
Lise Rødli, koordinator for forebyggende arbeid i Brønnøy

Les mer om prosjektet Give me som dialog her: https://givemesomedialog.com/ 

Foto: Brønnøysunds Avis