Du er her: HjemNyheterSongdalen nytt medlem

Agderkommunen Songdalen er tatt opp som medlem i Sunne kommuner!

Songdalen har gjennom politisk forankring valgt å satse stort på folkehelse. I mai i år ansatte de folkehelsekoordinator i 100 % stilling, og som et ledd i denne satsingen var det naturlig å søke om opptak til nettverket Sunne kommuner.

Inspirasjon og faglig påfyll

Det er Anja Ninasdotter som blir Songdalens politiske kontakt inn mot nettverket. Administrativ kontakt er folkehelsekoordinator Gunhild Båtnes Lislevand.

Som folkehelsekoordinator gleder jeg meg til å få både inpirasjon og faglig påfyll gjennom nettverket.
– Gunhild Båtnes Lislevand, folkehelsekoordinator, Songdalen kommune

Tenker stort og helhetlig

Folkehelsekoordinatoren håper også at medlemskapet vil bidra til å sette fokus på folkehelse på mange ulike arenaer i kommunen.

Stillingen som folkehelsekoordinator er organisert under rådmannens stab med et godt og tett samarbeid med teknisk sektor.

– Dette gir store muligheter for å sette folkehelse på dagsorden i hele organisasjonen, sier Lislevand.

Vi ønsker Songdalen kommune velkommen inn i WHOs norske Healthy Cities-nettverk, og ser fram til et fruktbart samarbeid!