Du er her: HjemNyheterKick off av folkehelseåret 2017!

Hvordan kan vi gjøre 2017 til et fantastisk år for folkehelsa?

Det var utgangspunktet for nettverkets kick off-samling på Sentralen 25. og 26. januar. Til samlingen, som strakk seg fra lunsj til lunsj over de to dagene, var både administrative kontakter og medlemmer av temagruppene invitert.

Utvidet kollegium

Å være del av et nettverk gir muligheter til å bli kjent med andre som jobber med folkehelse lokalt og regionalt. For folkehelsekoordinatorer, rådgivere og andre som forvalter et offentlig folkehelseansvar, er nettverket et “utvidet kollegium”, som det skal være naturlig å både rådføre seg med og dele faglige erfaringer med i det daglige.

Derfor er det å nettverke i seg selv av stor verdi. På Sentralen ble det disse dagene invitert til kreative nettverksprosesser, møte med akademia og speed dating med sosiale entreprenører.

Hvordan få mer ut av nettverkssamarbeidet?

Da styreleder Ildri Eidem Løvaas åpnet samlingen, la hun vekt på viktigheten av samarbeid, kunnskap og begeistring i folkehelsearbeidet.

Målet er at vi skal gå hjem med hornmusikk i brystet!
– Ildri Eidem Løvaas, styreleder

Inspirasjon var også et viktig stikkord for Marte Sootholtet fra In Good Company, som ledet en givende prosess om hvordan medlemmene i Sunne kommuner kan bli enda flinkere til å utnytte seg av det å være del av et nettverk.

Sentralt i denne prossessen var:

Hva kan vi få til i 2017, både sammen og hver for oss?

Møte med akademia

For å lykkes med folkehelsearbeidet, må det være kunnskapsbasert. Sunne kommuner ønsker å være en hub mellom praksisfeltet og akademia, og er derfor opptatt av å skape møteplasser hvor våre medlemmer kan treffe aktører som jobber med forskning og kunnskapsforvaltning.

På ettermiddagen den 25. januar kom representanter fra Forskningsrådet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, HEMIL-senteret i Bergen og NMBU til Sentralen, og sammen med nettverket ble det kartlagt utfordringer og behov, og ikke minst diskutert muligheter for samarbeid mellom kommuner og akademia.

Kommuner + sosiale entreprenører = sant?

Kunnskap er essensielt, men den må også resultere i handling. Mye av det som skjer på tiltakssiden på folkehelsefeltet skapes av ikke-offentlige aktører i lokalsamfunnet. Både frivillige og sosiale entreprenører er og bør være naturlige samarbeidspartnere for kommuner, og i nettverket vårt er vi særlig opptatt av å legge til rette for denne type samarbeid.

Store ting kan skje når vi drar i samme retning!
– Ingvild G. Little, daglig leder

Derfor arrangerte vi i fjor en workhop om samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører sammen med våre partnere BUA og Folkelig.

Et av de viktigste budskapene fra denne workshop’en var:

Vi trenger flere møteplasser!

På date med en kommune

Derfor ville vi nå skape en slik møteplass, og startet 26. januar med speed date mellom medlemmer og sosiale entreprenører. Sunne kommuner har kontor hos SoCentral på Sentralen, og dette innovasjonsmiljøet huser mange aktører som tenker nytt og godt om ulike samfunnsutfordringer.

På speed date’en fikk medlemmene våre møte:

  • Kompass & Co, som gir jobb til ungdom som har droppet ut av videregående skole
  • JodaCare, som har utviklet en kommunikasjonsapp for pårørende og helsepersonell
  • BUA, som skaper aktivitetsglede for barn og unge gjennom utlånsordninger for sports- og fritidsutstyr
  • Atlas Kompetanse, som jobber for integrering gjennom å bedre kommunikasjonen mellom innvandrerfamilier og skolen
  • Gulljazz, som gir livsglede til eldre gjennom å arrangere jazzfestivaler der de er, og
  • Folkelig, som skaper liv i nabolaget med Gategym og Smaksverkstedet.

I tillegg til disse sosiale entreprenørene deltok også SOS Barnebyer, som fortalte om sitt spennende prosjekt “Våre nye barn”, som de blant annet samarbeider med medlemskommunen vår Asker om.

Vi gleder oss over at speed date’en resulterte i mange gode møter og gryende partnerskap!

Nettverksgløden er tent

Hovedformålet med samlingen var å tenne nettverksgløden foran et nytt og viktig folkehelseår. Og, ikke minst, gi medlemmene våre inspirasjon, verktøy og kanskje også konkrete samarbeidsmuligheter både innad i nettverket og med andre relevante aktører.

Dette er den beste samlingen vi har hatt!
– Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Innherred

Dette målet ble oppfylt og vel så det. Hver og en av deltakerne har etter samlingen med seg kontaktinformasjon til flere aktører, samt konkrete mål for hvordan de skal bruke nettverket i 2017.

Se bilder fra samlingen her!

Skal ringe hverandre

Deltakerne ble også utfordret til å konkretisere ett gjøremål allerede i februar, og disse ble skrevet på store pappkort sammen med navn og telefonnummer. Disse ble utvekslet mellom deltakerne, noe som betyr at alle vil få en telefon fra en nettverkskollega i slutten av februar. Har vi gjort det vi sa vi skulle? 

For nyansatt daglig leder Ingvild Little var samlingen et første møte med mange av medlemmene. Hun er også begeistret og motivert foran et nytt folkehelseår:

– Med så mye idérikdom og engasjement innad i nettverket gleder jeg meg stort til alt som skal skje i 2017!