Du er her: HjemNyheterKristiansand på sykkeltoppen!

Tidligere denne måneden skrev Sykkelbynettverket, som er Statens vegvesens sykkelfaglige nettverk for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Vegvesenet, om at Kristiansand nå er på sykkeltoppen etter mange års satsing på og planlegging for sykling.

Sykkelandelen er på 10 prosent og byen har landets mest fornøyde syklister.

Gledelige tall

Som eneste by har Kristiansand også flere damer enn menn som sykler. De kan også skilte med følgende tall:

  • 70% er fornøyde med sykkelforholdene
  • 85% føler seg trygge
  • 63% sykler på gang- og sykkelveger
  • 16% sykler til innkjøp og service (6% flere enn i Oslo)
  • 32% går hvis de ikke sykler
  • 10% flere enn i andre byer sier det er enklere å bruke bil, men velger sykkel

Tallene er hentet fra en undersøkelse gjennomført av Urbanet – der 1100 syklister i hver av de største byene ble intervjuet.

Det er mest korte sykkelturer i Kristiansand. Halvpartene av turene er i snitt under et kvarter.

Har jobbet målrettet siden 70-tallet

Christen Egeland i Kristiansand kommune sier at det gode sykkelvegnett forklarer hvorfor folk sykler mye og føler seg trygge.

-Grunnen til at vi har fått det til, er at vi har jobbet målrettet med sykkel siden 70-tallet i boligområder.

Kristiansand kommune var også tidlig ute med å drifte gang- og sykkelveger før bilveger.

Imponert

Tanja Loftsgarden i Vegdirektoratet leder et pilotprosjekt på sykkel som Kristiansand er med i, og er imponert over hva de har fått til.

– De har hatt gode planer, samarbeidet godt og jobbet nitidig i mange år. De har vært opptatt av et sammenhengende nett fra sentrum til bydeler. Med sammenhengende nett føler du deg tryggere uansett type sykkelveg, sier Loftsgarden.

Kommunen med egen sykkelkoordinator

Til Sykkelbynettverket påpeker også  Siri Skagestein i Region sør at Kristiansand kommune i mange år har hatt en egen sykkelkoordinator, noe som er en klar fordel.

-Bestiller- og planmiljøet i Vegvesenet Kristiansand/Arendal har også jobbet iherdig med å bygge opp kompetanse på sykkel. Større fagmiljø og bedre kompetanse gir gode arbeidsforhold og muligheter til å utvikle nye og velfungerende løsninger. Et annet stikkord er å tenke på tilrettelegging for sykkel som like viktig, eller viktigere enn biltilrettelegging, sier Skagestein.

Hun har sjøl erfart kommunens velvilje og kompetanse i arbeidet med kommunedelplanen for sykkelekspressvegen:

 -Her har det vært er unikt samarbeid mellom Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen.

Heder og ære for plan

Statens vegvesen og Kristiansand kommune ble nylig tildelt andreplassen i Byggeprisen for Kristiansand for kommunedelplanen for sykkelekspressveg. «Juryen vektlegger det banebrytende konseptet for fremtidig byutvikling og transportløsninger og en særlig god planprosess fram til vedtak», sto det i begrunnelsen.