Du er her: HjemNyheter4 bud til alle folkevalgte

Som folkevalgt er det du som er satt til å fatte beslutninger på befolkningens vegne.

Med folkehelseutfordringer som overvekt, ensomhet, psykisk uhelse og utenforskap, er det viktigere enn noen gang å jobbe for en samfunnsutvikling som fremmer aktivitet, trivsel, tilhørighet og livskvalitet.

Vi har derfor utarbeidet følgende fire bud til deg som vi håper du tar med deg inn i din 4-årsperiode som folkevalgt.

1. Alle politikere er folkehelsepolitikere

Mange tror at folkehelse bare angår politikere med helse som felt. Men god helse skapes der vi lever livene våre, og ikke først og fremst i helsesektoren.

Derfor er beslutninger i alle andre sektorer – som kultur, transport, skole og miljø – helt essensielle for vår helse og trivsel.

Er du politiker? Da er du også en folkehelsepolitiker.

2. God folkehelse = god samfunnsøkonomi

En vellykket helsepolitikk kan ikke måles i antall behandlede pasienter. God behandling er viktig, men lite bærekraftig om vi ikke samtidig satser på forebygging og helsefremming.

En vellykket folkehelsepolitikk er en som bidrar til å forhindre at vi trenger behandling. Som gjør at vi har en jobb, ren luft og livsviktige sosiale nettverk. Som gjør det trygt å bevege seg til fots eller sykkel, som fremmer trivsel og livskvalitet, mening og mestring.

En sunn og glad befolkning er samfunnets viktigste kapital.

3. Se strukturene rundt enkeltmennesket

Vi har alle ansvar for vår egen helse. Likevel ser vi at det ofte er bakenforliggende og strukturelle faktorer – som oppvekst, levekår, utdanning og tilknytning til arbeidsliv – som har størst innvirkning på helsa vår.

Selv i Norge – et av verdens mest likhetsorienterte samfunn, i historiens mest velstående øyeblikk – er det en tett kobling mellom hvem du er og hva slags helse du kan forvente å få. En dårlig barndom setter seg bokstavelig talt i kroppen.  Vi skal alle gjøre vårt, men legg til rette for at vi kan ta gode valg.

En god barndom varer livet ut.

Se bakenfor enkeltindividet. Løft pekefingeren mot samfunnet.

4. Vær visjonær og modig

Rom ble ikke bygget på en dag. Da en felles folkeskole ble skapt i 1889, var det en stor og kostbar investering, som har hatt enorm betydning for folks helse og levekår. Nå er det igjen på tide med et krafttak for en helsevennlig samfunnsutvikling.

Vær ambisiøs og modig. Tør å tenke lenger enn inneværende valgperiode. Som alle andre store satsinger er det en investering som vil gi avkastning lagt inn i framtida. Og sette pionerene – dagens folkehelse-helter – inn i historiebøkene.

Lykke til i ditt viktige oppdrag som folkevalgt!