Du er her: HjemNyheterParkløft for bolyst og folkehelse

I et folkehelseperspektiv er det viktig med parker og områder som er tilrettelagt for uorganisert aktivitet. Dette perspektivet har vært helt sentralt i utviklingen av den nye Stadionparken på Levanger, som hadde offisiell åpning 27. august.

Viktig nærpark

– Målet med parken er å bidra til trivsel og bevegelse, sier enhetsleder for kommunalteknikk i kommunen, Øyvind Nybakken. Det er lagt stor vekt på at parken skal være attraktiv for et mangfold av brukere, både barn, unge og eldre.

Parkens nærhet til sykehuset i Levanger og boligene i sentrum gjør området til en viktig nærpark og rekreasjonsområde. I tillegg får særlig ungdom en arena tilrettelagt for uorganisert aktivitet.

Folkemøte med idédugnad

Det ble tidlig i prosessen arrangert et folkemøte med idédugnad, der innbyggerne i Levanger kunne komme med innspill og forslag til hva parken kunne romme. Medvirkning i prosesser som angår utvikling av lokalsamfunnet er en essensiell verdi i nettverket vårt, og for Levanger kommune.

Skating og skotthyll!

Når parken nå står ferdig, rommer den blant annet en minivelodrom med sykkelsti for de minste, sitteplasser, lekeskulpturer, skotthyllbane, balløkke, turnapparat og skate-anlegg.

– Dette er et stort løft for bolyst og folkehelse i Levanger, sier folkehelsekoordinator Dina von Heimburg, som også er nestleder i Sunne kommuner.

Vi har sett det som viktig å skape en park som også er attraktiv for et mangfold av brukere, både barn, unge og eldre.

Fremhever områdets historie

Folkehelseperspektivet har vært helt sentralt i utviklingen av parkplanen. I tillegg er planen inspirert av at Levangerelva fram til 1843 gikk gjennom tomta. En slyngende gangsti belagt med gråblå marktegl markerer det tidligere elveløpet.

Vi gratulerer med den ferdige parken, som vil bidra til å skape både trivsel og aktivitet blant innbyggerne i Levanger!

Les også: Ny utstyrssentral i Levanger!

Foto: Levanger kommune