Du er her: HjemNyheterNå er temagruppene i gang

Det er knyttet store forventninger til Sunne kommuners fem ferske temagrupper, både i og utenfor nettverket. Under nettverkssamlingen vår på Lillehammer 30. april ble gruppene formelt opprettet, og en kreativ prosess på Bjerkebæk (Sigrid Undsets hjem) la grunnlag for gruppenes videre arbeid.

Temagruppene:

  • Helsefremmende oppvekst
  • Helsevennlig stedsutvikling
  • Utjevning av sosiale helseforskjeller
  • Kunnskapsgrunnlaget – Fra oversikt til handling
  • Levevaner, friskliv og mestring

Innovasjon på folkehelsefeltet

Målet med temagruppene er ikke bare å utveksle erfaringer, men å også utvikle ny kunnskap. Hvilke tiltak kan medlemmene våre iverksette? Kan man tenke nytt om de utfordringene vi står overfor på folkehelsefeltet?

Til å innlede idéverkstedet hadde vi derfor invitert Cathrine Skar fra SoCentral for å snakke om nettopp innovasjon på folkehelsefeltet. I tillegg var Charlotte Petersen fra vårt danske søsternettverk Sund By til stede for å fortelle om deres erfaringer med temagrupper.

Idédokument og deltakere

Resultatet av prosessen ble flere hundre ideer til samarbeidspartnere, tiltak og prosjekter. Disse er nå sammenfattet i egne idédokumenter og sendt ut til de respektive gruppene.

Hver gruppe har også en liste over deltakere, og det er gledelig å se at det er stor og bred interesse for de respektive temaene i våre medlemskommuner og –fylkeskommuner.

Veien videre

Temagruppene skal ha sitt første møte over sommeren. Deretter arrangeres det en møteplass med speed-dating på Folkehelsekonferansen 26. oktober, hvor temagruppene kan møte aktuelle organisasjoner, forskningsinstitusjoner, sosiale entreprenører etc.

I slutten av desember skal gruppene levere en årsplan for 2016, med møteoversikt og planer for prosjekter, samarbeid og fokusområder.

Bli med!

Interessert i å bli med i en eller flere temagrupper? Meld fra til Sunne kommuners sekretariat!