Du er her: HjemNyheterNy veileder for folkehelsearbeid

Trøndelagsmodellen er utgangspunkt for en ny veileder for folkehelsearbeid. Dette er en arbeidsmetode for å velge, sette i verk og evaluere kunnskapsbaserte tiltak i folkehelsearbeidet. Modellen og metoden er forskningsbasert og bygger på utvikling og evaluering av tre folkehelsetiltak. Disse tre tiltakene ble gjennomført i Vikna kommune, Steinkjer kommune og Malvik kommune.

Tre folkehelsetiltak

De tre tiltakene var byparken og friluftsområdet Gluggen i Vikna, Byanlegget Rismelen i Steinkjer og videreutvikling av Malvikstien i Malvik.

Målet med prosjektet var å utvikle og forbedre arbeidsmåtene i det kommunale folkehelsearbeidet. Folkehelsetiltakene har gitt en innsikt i arbeidsmåtene, og derfor gitt mulighet for forbedring og utvikling.

Samarbeid mellom forskere og praktikere

Innovasjonsprosjektet “Fra kunnskap til handling og fra handling til Kunnskap” står bak veilederen, i samarbeid med forskere fra NTNU og praktikere i kommunen.

Veilederen er en metode for å operasjonalisere kravet for lovverket om kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid i kommunen. Arbeidsmetodikken er ikke begrenset til spesifikke fag eller sektorer, og kan derfor skape et mer helhetlig folkehelsearbeid.

Sju steg

Trøndelagsmodellen har sju steg hvor den beskriver hvordan kommunen kan hente inn beste, tilgjengelige kunnskap og omsette til målrettede tiltak gjennom felles forståelse, medvirkning og forankring. Beslutningene som tas i hvert steg legger grunnlaget for neste steg, og hvert steg er derfor nødvendig. Det anbefales at modellen integreres i det daglige folkehelsearbeidet.

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid: Veileder