Du er her: HjemNyheterSkal få flere aktive i Akershus

Fylkestinget i Akershus fylkeskommune har nylig vedtatt en ny plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen, som har fått navnet «Aktivitetsløftet», skal legge til rette for aktive akershusinnbyggere hele livet.

– Vi kan ikke vedta at Akershus skal bli det mest fysisk aktive fylke i Norge. Vi må holde det opp som et mål, og legge til rette for samspill. Vi må skape nysgjerrighet og interesse gjennom kreative tiltak, sier Vibeke Limi (FrP) på fylkeskommunens nettsider. Hun er leder av hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse.

Mangeårig satsing

Akershus, som er et av våre fem fylkeskommunale medlemmer, har gjennom mange år satset sterkt på breddeidrett og friluftsliv.

Planen skal bidra til styringskraft og merverdi utover kommunenes planer, og sikre best mulig bruk av tilgjengelige virkemidler.

Limi fremhever også viktigheten av at kommunene samarbeider med frivilligheten.

Høye mål

Hensikten med planen er å gi tydelige mål for 2030, samt strategier for fem prioriterte utviklingsområder.

Tre likestilte mål for 2030

  • Akershusinnbyggeren er fysisk aktiv hver dag og hele livet.
  • Arealer og anlegg i og på tvers av kommuner gir bedre bruk og aktivitet
  • Aktivitets- og anleggsutvikling er innovativ og kunnskapsbasert

Planens prioriterte utviklingsområder

  • Innovative og kreative – i møte med framtiden
  • Aktive og inkluderende – hele livet
  • Aktive forflytninger – på sykkel og til fots
  • Regionale anlegg og rekreasjonsområder – i og på tvers av kommuner
  • Nærhet til aktivitetsarenaer – i byer og tettsteder

Viktig med lave terskler

Limi er spesielt opptatt av lavterskeltilbud:

– Vi må sammen tilrettelegge for livsglede ved at alle ser mulighet for bevegelse, trening og idrett. Som fylkespolitiker har vi en koordinerende rolle, og der ligger det et ansvar for å gi vår befolkning innsyn i muligheter og tilgjengelighet. For meg er lavterskeltilbud som friluftsliv – viktigst, sier fylkespolitikeren.

Les mer om aktivitetsløftet her.

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett, og friluftslivet 2016-2030.