Du er her: HjemNyheterStedsutviklingstilskudd til Bodø, Brønnøy og Hamarøy

God stedsutvikling er en viktig del av folkehelsearbeidet. Omgivelsene våre påvirker oss, og gode offentlige uterom er viktige arenaer for både trivsel, aktivitet og stedsidentitet.

Like før sommeren fikk tre av våre medlemmer; Bodø, Brønnøy og Hamarøy, stedsutviklingstilskudd fra et fjerde medlem, Nordland fylkeskommune.

Urbant rekreasjonsområde

Havnepromenaden i Bodø får tilskudd på 4,7 mill. kroner av fylkesrådet.

– Opparbeidingen av en allmenn tilgjengelig havnepromenade vil reetablere et viktig offentlig rom i Bodø, og styrke havneområdet som et attraktivt urbant rekreasjonsområde, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø.

Les også: Bodø og Kristiansand skal inspirere

Vil bidra til positiv sentrumsutvikling

Brønnøy får tilskudd på 600 000 kroner til byscene, og Hamarøy 533 000 kroner til området Oppeid syd. Begge tildelinger skal bidra til positiv sentrumsutvikling i de respektive kommunene.

Viktig med gode uterom

– Det er viktig med velfungerende og trivselsfremmende offentlige uterom som er tilrettelagt for alle, sier Noresjø. Fylkesrådet er også opptatt av at gode uterom gir gode rammebetingelser for en sentrumsutvikling med handel, kultur og service.

Les mer om tildelingen på Nordland fylkeskommunes nettsider.