Stedene vi bor, jobber og oppholder oss har stor betydning for vår helse og livskvalitet. Derfor er det viktig at vi utvikler lokalsamfunnene våre slik at de fremmer gode liv for innbyggerne.

Den 9. og 10. mai inviterer Sunne kommuner nettverksmedlemmer til samling i Oslo, i samarbeid med Design og Arkitektur Norge (DOGA). Det blir to dager fylt med spennende foredrag, praktiske eksempler og innføring i verktøyet utviklet i pilotprosjektet Hverdagsreisen.

Veien til gode og inkluderende lokalsamfunn

9. mai, 12.30-16.15

På dag 1 inviterer vi til faglig påfyll om helsefremmende stedsutvikling med ulike foredragsholdere. Her vil vi dykke dypere ned i spørsmål som:

  • Hva vil det si å jobbe helsefremmende innen stedsutvikling?
  • Hvordan sikrer vi reell medvirkning i planarbeidet?
  • Og hvordan bygger vi byer og steder som er trygge og inkluderende – for alle?

Gode eksempler fra nord til sør

Vi vil også bli presentert for flere gode eksempler fra norske lokalsamfunn:

  • Det lille øysamfunnet Træna i Nordland bobler av kreativ utviklingskraft. De forteller oss mer om deres modeller for nyskapende utviklingsarbeid.
  • Eiendomsutvikleren Stor-Oslo Eiendom har igangsatt det privat-offentlige samarbeidsprosjektet Startblokka i bydel Bjerke i Oslo – en åpen og inkluderende møteplass i et område under utvikling. Hvordan kan Startblokka styrke sosiale koblinger i bydelen og fremme lokalt eierskap, verdiskapning og innovasjon?

Innføring i Hverdagsreise-metodikken

10. mai, 9-15

På dag 2 skal vi få en innføring i metoden utviklet i pilotprosjektet Hverdagsreisen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sunne kommuner, DOGA, Comte Bureau og tre pilotkommuner.

Sammen skal vi se nærmere på hvordan metoden kan bidra til å fremme sosiale møter og fysisk aktivitet i nærmiljøet, og være en ressurs i folkehelsearbeidet. Metoden er ment som en praktisk tilnærming til hvordan man relativt raskt kan innhente innsikt fra innbyggerne om deres valg og vaner i løpet av en hverdag, slik at vi får en dypere forståelse for folks hverdagsliv og dermed også for lokale utfordringer og behov. Ved å bygge på innsikt om hverdagsreiser kan man avdekke nye mulighetsrom lokalt som kan bidra til å finne nye og praktiske løsninger på folkehelseutfordringer.

Dag 2 er en kombinasjon av inspirerende og lærerike foredrag og samtaler om Hverdagsreisen som metode, og et praktisk arbeidsverksted hvor du selv får prøve ut noen av metodene fra prosjektet. Vi håper at du i etterkant av verkstedet er inspirert til å prøve ut Hverdagsreise-metodikken i din kommune og har lært mer om potensialet i å koble folkehelseutfordringer med stedsutvikling.

Inviter kollegaene dine!

Skal vi sikre helsefremmende stedsutvikling i praksis må vi samarbeide på tvers av fagfelt, og derfor oppfordrer vi til at hver kommune/fylke stiller med flere personer – gjerne både folkehelsekoordinatorer, planleggere, politikere og andre som er interessert i og jobber med nærmiljøutvikling.

Vel møtt!

Jobber du i en kommune eller fylkeskommune som er medlem i Sunne kommuner, og ønsker å melde deg på arrangementet? Kontakt me@sunnekommuner.no

Interessert i å vite mer om oss eller nysgjerrig på medlemskap?

Her er 10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner.