Våre prosjekter og samarbeid

Her finner du en oversikt over pågående prosjekter og samarbeid i nettverket.

Mennesker i byhage

Sosial bærekraft i lokalsamfunnsutvikling

Hvordan kan vi bruke sosial bærekraft som ny drivkraft i lokal samfunnsutvikling? Det skal forskningsprosjektet SOSLOKAL bidra til å finne svar...
DOGA og Sunne kommuner

Design, arkitektur og folkehelse

Nærområder med spennende og aktivitetsskapende uteområder bidrar til å få folk ut – hele året. Sunne kommuner og Design og Arkitektur Norge...

Forskningsprosjektet Kort

Forskningsprosjektet Kort utvikler et tiltak som kan brukes i skolehelsetjenester for å fremme god psykisk helse og livskvalitet hos ungdom...
Gutt med blad

Samarbeid med PROMENTA

Sunne kommuner er partner i forskningssenteret PROMENTA ved Universitetet i Oslo. Senteret er finansiert av Forskningsrådet og skal fremskaffe ny...
Sunne kommuners nettverkssamling 2022

Tsjekkia og Norge deler gode eksempler

Sunne kommuner og Healthy Cities-nettverket i Tsjekkia samarbeider om å dele kunnskap og erfaringer innen medvirkning, deltakelse og politisk...