Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her

Sunne kommuner er del av WHOs europeiske Healthy Cities-nettverk, hvor kunnskaps- og erfaringsdeling står sterkt. Nå har vi inngått et konkret prosjekt med det tsjekkiske Healthy Cities-nettverket for å styrke samarbeidet mellom de to landene, og dele lokale eksempler på hvordan vi kan sikre gode medvirkningsprosesser, økt deltakelse og politisk involvering i lokalt folkehelsearbeid. 

Healthy Cities Tsjekkia er et stort og aktivt nettverk, som har lang erfaring med å involvere innbyggerne – og da særlig barn og unge – i folkehelsearbeidet. Vi gleder oss til å lære om deres arbeid med medvirkning og deltakelse i samfunnsutvikling, sier Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.  

Norsk politikerveiledning vekker interesse

Prosjektet starter høsten 2022 og varer frem til mars 2024. I denne perioden vil de to nettverkene arrangere både fysiske og digitale seminarer, workshoper og studieturer hvor medlemmer kan bli inspirert av hverandres arbeid.  

Vi håper at dette vil bidra til å skape ideer til nye måter å jobbe på i de to landene.
Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

Et av eksemplene vi skal dele fra Norge er vår erfaring med politikerveiledningen vår «Ta vare på velgerne dine», et initiativ som har høstet mye oppmerksomhet i WHO Healthy Cities.

– Healthy Cities-nettverket i Danmark er i gang med å lage en dansk versjon av kurset. Nå blir det spennende å se om vi også får en tsjekkisk versjon, sier Holm.

Sunne kommuner vil dele erfaringene og resultatene fra samarbeidsprosjektet med nettverket underveis, samt i et avsluttende seminar i 2024. 

Prosjektet er støttet av EØS-midler (EEA and Norway Grants), som skal bidra til å utjevne økonomisk og sosial ulikhet i Europa og styrke samarbeidet mellom en rekke land.

EEA Grants