I Norge Kommunetorget – for planlegging av folkehelsearbeid i kommunene Helsefremmingsnettverket Hent folkehelseprofiler for kommuner og fylkeskommuner Folkehelserapporten – oppdateres jevnlig av Folkehelseinstituttet Ressurser fra Folkehelseinstituttet om sosial ulikhet i helse Tiltak i program for folkehelsearbeid i kommunene Folketråkk: En nasjonal medvirkningsplattform Utenforregnskapet: Verktøy til beregning av verdi ved forebygging…

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her