Å få frem innbyggernes iboende ressurser og la dem delta aktivt er sentralt i det som kalles styrkebaserte tilnærminger. Folkehelseloven har medvirkning fra befolkningen som ett av de grunnleggende prinsippene. Helsefremmende arbeid vektlegger medvirkning fra individer og lokalsamfunn i beslutningsprosesser som angår deres helse. Når en person, gruppe eller et lokalsamfunn trekkes…

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her