Rapporten er utarbeidet av Fagrådet for sosial ulikhet i helse bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten Sosial ulikhet i helse fra 2014. Den gir en samlet oversikt over mye forskning på feltet, beskriver utfordringene og inneholder gode forslag til tiltak.  Innholdet er delt inn i ulike temaområder som alle har noen anbefalinger…

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her