Rapporten utforsker og utdyper hvordan planlegging etter plan- og bygningsloven kan brukes som et verktøy for å redusere sosiale helseforskjeller. Dette er et tema som praksisfeltet er svært interessert i, samtidig som det er forholdsvis upløyd mark både for folkehelsefolk, planfolk og forskere. Derfor ble det arrangert en workshop høsten…

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her