En randomisert kontrollert studie med 969 deltakere gjennomført ved forskningssenteret Promenta ved Psykologisk Institutt (UiO) og Folkehelseinstituttet viser signifikant økning i livskvalitet, menneskelig blomstring, positive følelser, samt en reduksjon i angst- og depresjonssymptomer hos de som gjennomførte intervensjonen.

Tiltaket består av to webinarer der deltakerne lærer om Fem grep for økt Hverdagsglede og seks uker med SMS’er der deltakerne øver på de fem grepene. Forskerne konkluderer med at intervensjonen, kalt Hverdagsglede for alle (5waysA), representerer en tilgjengelig og mulig kostnadseffektiv livskvalitetsfremmende intervensjon som enkelt kan implementeres i Kommune-Norge. Studien vil være av stor interesse for kommunale ledere og politikere som søker effektive tiltak for å forbedre livskvalitet og psykisk helse i befolkningen.

Vil du vite mer?

Les hele studien publisert i JMIR Ment Health her.
Les mer om Fem grep for økt Hverdagsglede her.
For mer informasjon, kontakt forskningsgruppen ved Promenta her.